Inför ett tillfälligt anställningsstopp

ÖSTERSUND (JT) Jämtkraft har som andra elbolag stora problem med det låga elpriset. Vid bolagstämman för några veckor sedan redovisades en omsättning för 2019 på 6477 miljoner. Vinsten landade på 299 miljoner.
Ägarna, Östersund, Krokom och Åre kommuner får en aktieutdelning på 32 miljoner. Men i år ser det betydligt sämre ut.
Något som nu får konsekvenser. Jämtkraft ser över kostnaderna och inför ett tillfälligt anställningsstopp.
– Ökningen av elproduktion genom vindkraft och solel samtidigt som bla coronapandemin minskar efterfrågan har lett till ett historiskt lågt elpris.
Årets första månader har gett ett kraftigt tapp jämfört med förra året, resultatet är 93 miljoner sämre för perioden.
Prognosen för helåret är en halvering av vinsten mot tidigare budgeterad.
Årets vinst beräknas till omkring 200 miljoner.
Och det kunde ha varit betydligt sämre, medelpriset för el under perioden januari-april var 13 öre per kilowatt.
Bolaget har via eloptionsavtal säkrat 70 procent av produktionen i år till ett pris av 27 öre per kilowatt.
Att elpriset sjunkit kraftigt får naturligtvis konsekvenser.
–Det är tufft och vi tittar på hur vi kan dra ned på kostnaderna. Vi måste matcha intäktsbortfallet, säger Jämtkrafts vd, Erik Brandsma.
Jämtkraft ser över portföljen och kommer att göra effektivitetsförbättringar. Det planerade nybygget av kontor skjuts på framtiden, liksom några planerade projekt.
– Vi måste se över finansieringen och om alla våra portföljer levererar på ägarkraven av 10 % rebtabilitet, konstaterar Erik Brandsma.

Erik Brandsma VD Jämtkraft ser en tuff tid framför sig för bolaget.
– Vi måste matcha intäktsbortfallet, säger han.

 Vi inför ett tillfälligt anställningsstopp för att säkerställa att kostnadskostymen inte ökar och att vi optimalt använder våra befintliga kompetenser och resurser, säger Brandsma.
Han uppger att det är svårt att säga vad som är ett hållbart elpris för företaget.
– För att investeringar i vindkraft ska löna sig behövs ett pris på 30 öre kilowattimme. Solel 40-50 öre. Vattenkraften avsevärt lägre, påpekar han.
Han anser det vara viktigt att bolaget har både vindkraft, solel och vattenkraft då de olika produktionsslagen kompletterar varandra.
– Vi kommer att se stora variationer i elpriserna i framtiden.
Han flaggar även för att nätavgifterna kommer att förändras. Jämtkraft kommer att sänka sina något men på totalen kan det ändå bli en ökning eftersom Svenska Kraftnät står inför stora investeringsbehov i samband med utbyggnad av stamnätet.
En kostnad som i slutänden kunderna får betala.
Jämtkraft står inför stora förändringar, från en förvaltande verksamhet där huvudvikten lagts på kraftverk och ledningsnät.
Går man nu in i en fas med ökad digitalisering och ny teknik.
–Vi går in i en strategiprocess där vi kommer att effektivisera verksamheten, säger Erik Brandsma.
Planerade investeringar som ska genomföras är Vindkraftparken i Hocksjön där bolaget tillsammans med Persson Invest investerar 1,6 miljarder.
De 45 vindkraftverken ska kunna producera 600 GWh årligen. Parken ska börja byggas nästa år.
Bolaget utvärderar också hur de två gamla pannor i Lugnvik från tidigt 80 tal ska ersättas. Just nu undersöks om det är möjligt att bygga en ny panna till en uppskattad kostnad på en miljard. Men frågan ska först avgöras av styrelsen.
Där hoppas man att bygget ska kunna starta 2022.
–Sedan lägger vi en hel del pengar på att underhålla våra befintliga vattenkraftverk. Vi tittar också på investeringar i solenergi, säger Jämtkrafts VD.
Han påpekar att läget är tufft men att man nu fokuserar på att anpassa verksamheten efter marknaden.
–Det sker mycket på energimarknaden och vi som energibolag måste hela tiden vara på tå och analysera vad omställningen får för konsekvenser, påpekar Erik Brandsma.
Humöret hos ägarna hålls ändå kanske uppe efter en affär som inte blev av.
Öresundskraft som ägs av Helsingborgs kommun var tidigare ute för försäljning. Något som stoppades efter protester från medborgarna.
Det bolaget som är mindre än Jämtkraft värderades då till 12-14 miljarder.
Något som skulle ge ett marknadsvärde för Jämtkraft kring 15 miljarder.
RALPH RENTZSCH
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)