Naturvårdsverket ändrar inte beslutet om vargföryngring

GLEN (JT) Naturvårdsverket ändrar inte sitt beslut om vargföryngring i södra Jämtland och östra Härjedalen. I fredags kom beskedet från Naturvårdsverket till de tre samebyarna som i februari i år skickat in begäran om omprövning av beslut om vargföryngring inom sina renbetesområden.
– Detta är ett fiasko, de har noll koll, de vet ju inte vilka problem vi har, jag vet inte hur många möten vi har haft och ändå får vi inget gehör, säger Niklas Johansson ordförande i Tåssåsens sameby.
Under vintern har länsstyrelsen beviljat skyddsjakt på tolv vargar i länets södra delar, var av nio har skjutits.
– Vargstammen ökar för fullt. Idag finns det är mer än de 300 vargar regeringen beslutat om ska finnas i landet. Jag har tagit del att det ska finnas över 350 stycken, säger Niklas.
Det är Mittådalens, Handölsdalens och Tåssåsens samebyar som nu tillsammans kommer att åter igen överklaga Naturvårdsverkets beslut, att inte ändra sitt beslut från maj 2019 om miniminivåer för varg i södra delarna av Jämtlands län.
– Vi kommer helt klart att överklaga till förvaltningsrätten i Stockholm och sedan om det blir avslag där går vi vidare till högsta instans, suckar Niklas en aning uppgivet.
Måndagen den 1 juni kommer naturvårdsverket att presentera en ny rapport, inventering av varg, vintern 2019-2020.
– Den undersökningen kommer helt säkert att visa att vi har för mycket varg i Sverige långt över de tre hundra som regeringen beslutat om, säger Niklas Johansson ordförande i Tåssåsens sameby till sist.
JOHANNES ADOLFSSON
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)