LÄNET (JT) Sommaren 2018 rådde torka i stora delar av länet. Även i år har det kommit rapporter om vattenbrist, men nu i slutet av juni är vattenståndet högre än normalt.
Att analysera klimatet är komplicerat, det kan råda både vattenbrist och översvämning i samma område samtidigt. Men just nu kan det konstateras att det inte tycks råda någon större risk för något av dessa extremlägen. Att grundvattennivåerna är något högre än vanligt i nästan hela länet framgår av SMHI:s och Svensk Geologisk undersöknings (SGU) hemsidor. Men hur är det egentligen med ytvattentäkterna? JT har kontaktat Lars Nilsson som är vakthavande ingenjör på Vattenregleringsföretagen i Östersund.
Är det högre vattennivåer än vanligt i Storsjön?
-I Storsjön är det lite högre än normalt, säger Nilsson och berättar att vattenståndet brukar vara 293,07 meter över havet den 25 juni. Det är medianvärdet för perioden 1999-2018. I år är vattenståndet den 25 juni 293,17. Så en decimeter över det vanliga är det alltså.
-Det brukar ju stiga, efter vårfloden så är den hög, sedan sjunker det ju undan då över sommaren, eller ja försommaren, sedan så till hösten så börjar det att ta ned den ännu mer. Så det är lite högre än normalt, men inte extremt mycket.
Hur tror du att det blir framöver?
-Ja det är svårt att säga, men prognosen, ja tron är väl att det kommer att sjunka så sakteliga framöver.
Kommer det högre vattenståndet att få några följder, som du ser det?
-Nej.
Även i Ströms Vattudal är det högre vattenstånd än vanligt, enligt Björn Norell som är vakthavande ingenjör på Vattenregleringsföretagen.
-Ja, det är ovanligt högt, säger han men tillägger att han räknar med att det kommer att sjunka under den närmaste tiden.
Tror du att det blir några följder av det här, översvämning eller något sådant?
-Nej.
-Just nu ser det ganska lugnt ut. Men man vet ju inte, man måste ha koll på prognoserna. Det kan se helt annorlunda ut om två veckor.
TORBJÖRN ARONSSON
Bilder
2863
Bildtext: Vattenståndet i Storsjön är något högre än normalt. Bilden visar småbåtshamnen i Östersund. Foto: Torbjörn Aronsson