”Rent vansinne – drabbar framför allt små skogsägare”

BRÄCKE(JT) Ilskan sprider sig inom skogsnäringen. Anledningen: Trafikverket tar från årsskiftet ut en avgift på 2900 kronor för varje ansökan om virkesupplag vid allmänna vägar.
– Det är rent vansinne och det drabbar framför allt små skogsägare, säger Leif Mohlin, skogsägare strax utanför Bräcke.
Sedan 2012 har det varit kostnadsfritt för skogsbolag och skogsägare att söka tillstånd för virkesupplag (platsen där man lagrar virket innan vidare transport). Men från och med årsskiftet kommer Trafikverket att börja ta ut en avgift vid varje ansökan. En avgift som inte betalas tillbaka även om ansökan skulle avslås.
I branschmedia slog den aviserade förändringen ner som en bomb. Oroliga röster har höjts för att avgiften kommer att slå hårt mot skogsägare med ett mindre innehav, som avverkar lite skog åt gången.
Leif Mohlin i Hällsuten någon mil öster om Bräcke är en av många skogsägare som har reagerat kraftigt.
– Det är horribelt. Tidigare har det alltid gått att ansöka om att fritas från avgiften, men nu kommer man inte att komma undan avgiften. Vi är redan idag sönderbeskattade, och så kommer det här nu också. Det enda den här avgiften tillför är skattepengar. Det är klart man blir förbannad.
Lönsamheten vid avverkningar är ofta liten för små skogsägare, och Leif Mohlin är inne på att Trafikverkets avgift kommer att minska marginalerna ännu mer.
– Har du till exempel 50-60 avverkningar per år så handlar det alltså om 35-40 tusen som ska ut bara till att söka tillstånd. Det är pengar som du hade kunnat lägga på investeringar i bättre grejer.
Norrskogs näringspolitiska rådgivare, Rolf Edström, har även han märkt av en stor ilska bland skogsägare, sedan avgiften blev känd.
– Det är väldigt upprört, inte minst i fackpress. Men det allvarligaste kan jag tycka är att man har varit dålig från statens sida med att informera i detalj om det här, och vad det kommer innebära, säger han och fortsätter.
– Det sämsta tänkbara scenariot är att jag som skogsägare har avverkat på egen mark. Och så är det närmsta sättet att få ut virket en kommunal eller statlig väg. Då hamnar jag i ett läge där jag måste betala närmare 3000 kronor. Men frågan är ju då: om det är vi på Norrskog som köper virket så borde ju vårat tillstånd gälla? Men det har jag inte riktigt fått svar på från Trafikverket.
Hur ser du på oron som uttrycks från skogsägare med mindre innehav?
– Den förstår jag. Det skulle bli en konstig situation om jag ska betala någon annan för att lägga upp virke på min egen mark. I vissa fall kan det bli en stor del av nettot från en avverkning som går till en avgift. Risken är också att man väljer att inte gallra skogen i samma utsträckningen, vilket skulle göra man sänker tillgången till timmer i framtiden.
Frågan har nu också resulterat i debatt i riksdagen. Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) har fått en skriftlig fråga om vilken konsekvensanalys som har gjorts innan beslutet om att införa avgiften. Moderaten John Widegren, som har ställt frågan, menar att beslutet kommer innebära en “ekonomisk smäll” för mindre skogsägare. Thomas Eneroth hänvisar i svaret till vägförordningen som säger att myndigheter “ska ta ut avgifter vid ansökningar om att inom vägområde vidta åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande”.
Jämtlands tidning har sökt ansvarig tjänsteman på Trafikverket utan framgång.
Fotnot: Förutom virkesupplagen kommer en avgift att tas ut också för ansökningar om anslutningar, staket, byggnader med mera.
SIMON GUNNHOLT
[su_divider text=”Tillbaka till sidans topp” divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Läs denna och många fler artiklar i senaste numret av e-tidningen! (Obs! Kräver inlogg)