KROKOM (JT) För få barn tyckte politikerna i Krokom och tog beslutet att stänga förskolan Pärlan i Kluk i april. Förra veckan stängdes förskolan för sista gången. Men bland all ilska och irritation har en ny lösning gett hopp för framtiden för föräldrarna i bygden.
Det är på en pedagogisk verksamhet, med en så kallad dagmamma och dagpappa, som föräldrarna i Kluk numera kommer att lämna sina barn när Pärlans förskola har stängt. När nedläggningsbeskedet kom försattes barnens föräldrar i en omöjlig situation, vittnar flera av dem.
Under våren började man leta alternativ men ett föräldrakooperativ eller liknande bar sig inte ekonomiskt och att pendla med de små barnen till de närliggande förskolorna gick inte heller då det kunde innebära flera timmar extra i bil varje vecka.
Den verksamhet som kom på plats var Kronhjortens pedagogiska omsorg i Bleckåsen. Det är ett samlingsnamn för de två dagbarnvårdarna som verkar på Bleckåsen. Samtliga barn som gick på Pärlan och som inte skulle börja i skolan till hösten har skrivit sig på den nya verksamheten, som drivs av förskoleläraren Lotten Jacy Wallenhed och tidigare medarbetaren på Pärlans förskola, Mattias Johansson.
– Vi har faktiskt tio barn som kommer att börja i höst, så det är till och med fler än vad som gick på Pärlan. Samtliga av de som gick där plus att det tillkommit ett barn från Alsen och ett par som har valt oss från Åre kommun, säger Lotten Jacy Wallenhed.
Själva stängandet av Pärlans förskola lämnade en bitter eftersmak på många sätt. Föräldrarna upplever att kommunens dialog var under all kritik och sista veckan som förskolan hade öppet började man dessutom montera ned delar av verksamheten trots att barnen fortfarande var där.
– Jag är väldigt kritisk till hur Krokoms kommun har hanterat det här och jag tror vi är rätt eniga om det inom föräldrakollektivet. Nu blir det en bra lösning efter omständigheterna som säkert blir minst lika bra som Pärlan men det tar inte bort den frustration, ilska och vanmakt vi känner inför kommunens agerande. Det känns lite som att de bara vill lägga ned den här delen av kommunen, säger Lars Eriksson som har ett barn som ska börja på Kronhjortens pedagogiska omsorg i höst.
Lars Eriksson har även ett barn som ska börja på Hovs skola i Alsen till hösten. Men även där upplever föräldrarna en frustration då man i höst har tvingats flytta årskurs 4-6 till Kaxås skola.
¬– Problemet är att vi inte kunnat rekrytera en lärare till skolan. F-3 kommer att vara kvar på skolan men de tolv barnen i 4-6 kommer tillfälligt att flyttas till Kaxås skola medan vi fortsätter försöka rekrytera en lärare. Det är inte början på en nedläggning, ett sådant beslut kan vi tjänstemän inte ens ta det måste tas politiskt, säger Angelica Faktus, verksamhetschef för grundskolan i Krokoms kommun.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Jannike Hilding (M), bekräftar att man inte tagit något sådant politiskt beslut. Men hon flaggar för att man måste göra någonting för att lösa skolsituationen i kommunen.
– Nu ska vi ha medborgardialoger i höst med invånarna och sedan måste vi fundera kring hur det ska se ut i kommundelarna. För mig får gärna nuvarande struktur vara kvar med 16 skolor och 23 förskolor men då behöver vi också få en större budget, säger hon.
Så Hovs skola kan hänga löst ändå?
– Vi får se vad det blir när vi sätter oss ned och tittar på detta men det handlar inte bara om antalet elever på skolorna utan också om hur det ser ut med avstånd och sådant. Man kan ju exempelvis inte sätta en sexåring i taxi en timme enkel resa från Valsjöbyn, så där är jag väldigt glad att vi har lärare i dag.
För Pärlans förskola är dock beslutet redan taget. Jannike Hilding säger att det var för få elever men också det faktum att man även där hade svårt att rekrytera förskolepedagoger som låg bakom beslutet.
– Vi sköt till 250 tusen per år för att hålla verksamheten igång med de öppettider som var och sedan försökte vi även att minska dem men det blev inte heller bra för verksamheten med mycket ensamarbete och föräldrar som inte tyckte det fungerade med kortare öppet. Men jag tycker verkligen att det är jättekul att det kom till en lösning där och jag tror att det kommer bli riktigt bra.
Även föräldrarna verkar vara nöjda och Lars Eriksson, som kommer ha sin fyraåriga dotter på Kronhjortens pedagogiska omsorg säger att det känns som en dröm efter allt man gick igenom innan det kunde komma till.
– Jag tror jag talar för oss alla föräldrar när jag säger att vi är förhoppningsfulla och det känns väldigt positivt och förväntansfullt inför starten. Jag tror att det blir kanonbra!
Lotten Jacy Wallenhed förklarar hur man har byggt upp en struktur och ett tänk kring allt från mat till verksamhetens pedagogik. Och hon upplever att man blivit väldigt enade inom gruppen med föräldrar efter att man tog beslutet.
– Vi har haft ett gemensamt mål och det känns som att alla föräldrarna är med på det, vilket har gjort oss starka. Alla har hela tiden ställt upp, även andra i bygden, och stöttat med allt från leksaker och liknande till småsaker som bestick. När vi efterfrågade hjälp häromdagen att flytta möbler så kom alla föräldrarna och hjälpte till, säger hon och lägger till.
– Nu vänder vi blad från det här med Pärlan och fokuserar framåt. Vi vill ej leva i skuggan av det som blev där utan nu ska vi göra något bra och positivt.
CAJ KÄLLMALM
Kronhjortens pedagogiska omsorg
Föräldrar i till förskolebarn i Kluk känner förhoppning inför den nya verksamheten i bygden.