Skicka ett rekommenderat brev? Inga problem, skriv in alla uppgifter på Postens hemsida. Skriv sedan ut adresslapp, klistra på den och gå till närmaste postombud………om du hittar det på postens hemsida!
Skicka ett paket med Schenker, du måste ha kundnummer och det skaffar du via hemsidan. Sedan laddar du hem ett program så du kan skriva ut fraktsedlar och adresslappar på din laserskrivare……jo just det, det måste vara en sådan…….
Och mobilt bankID krävs snart för att göra minsta sak. Men andra ord så väljer samhället att låta statliga och privata företag sätta upp sådana trösklar att det blir omöjligt för bla funktionshindrade och äldre att uträtta ens de enklaste ärenden. För och inte nämna de som faktiskt inte har råd med vare sig dator eller smartphone?
I ett samhälle där man i alla andra sammanhang strävar efter att underlätta och förenkla för att kunna göra alla delaktiga. Där ser man nu till att stora samhällsgrupper utesluts.
Vilket politiskt parti tycker att detta är en viktig fråga inför valet? Ser att moderatledaren tycker att invandring och flyktingpolitik är den viktigaste frågan i Sverige. Det är väl ändå att göra det lätt för sig! Den viktigaste frågan på bordet idag är miljön. Det finns forskare som hävdar att en faktor för starten av inbördeskriget i Syrien var fleråriga torka som dödade stora delar av boskapen vilket i sin tur ledde till social oro. Stiger världshaven några meter ligger Bangladesh under vatten. Vi har just nu en flyktingkatastrof i det området med ca en miljon rohingyer som flytt förföljelser i det buddistiska Burma. Vad händer när Bangladesh 155 miljoner innevånare måste hitta nya hem? Eller om det blir så varmt i Spanien och Portugal att odlingsmarken förstörs och stora områden drabbas av temperaturer uppemot 50 graders värme på sommaren?
Vår viktigaste fråga är miljön, miljön, miljön. miljön, miljön och därefter miljön…………..