Mattias Karlsson, ledande SD man har skrivit en omdiskuterad drapa på Facebook om den existentiella kamp om vår kulturs och nations överlevnad som tydligen SD för?
Sedan svamlades det om patrioter som slagit tillbaka ockupationerna av Sverige och annat dravel.
Det hela åskådliggjordes med en bild på Karl XII och knäböjande karoliner.
Med andra ord, en strålande lektion i fullständig historielöshet.
Sverige har aldrig varit ockuperat.
De krig som förts på det som nu är svensk mark har till 90 procent skett på områden som då inte var svenska.
Vid ett fåtal tillfällen har utländsk trupp härjat på det som idag är svensk mark, tex under 1809 års krig då ryska trupper gick i land i kustområdena.
Krig och ofred, ockuperat, nej!
Att sedan åskådliggöra detta med en bild på karoliner är ännu bättre.
Stormaktskrigen utspelade sig främst i Europa. Sverige var ett litet land med en liten befolkning. Ungefär som nu med andra ord!
Med andra ord så bestod Karl XII:s arme till 80 procent av ickesvenskar. Ryssar, letter, polacker, ukrainare och inte minst tyskar.
Tyska var för övrigt armens kommandospråk!