Några inlägg på Facebook angående gårdagens Ralph bekräftar bara min tes om den galopperande historielösheten och okunskapen om Svensk historia.
Stora delar av det som under 16 och 1700-talen tillhörde Svea rike var bebott av ickesvenskar.
Ska man räkna riktigt krasst var de faktiskt flest!
Med ett minimum av svenska tjänstemän administrerades letter, lithauer, ester, ryssar, ingermanlänningar, tyskar, polacker och inte minst finnar.
Människor som ingick i det dåvarande samhället med många poster i vår förvaltning och inte minst i armen och flottan.
Tyska var armens kommandospråk medan de höga officerarna, adeln och hovet talade franska med varandra.
Aldrig har väl Sverige varit mer multikulturellt än då!
För nationalstaten Sverige med en syn på en nationell identitet är en modern hemtråcklad historia med mindre än 150 år på nacken.