LÄNET(JT) Socialstyrelsen har genomfört en undersökning av hur nöjda vårdtagarna är med de olika hemtjänsterna i landet. Hemtjänst Kall och Lanterna vård och omsorg placerar sig högt på listan med en andra- och tredjeplacering.
En omfattande undersökning av landets 3309 hemtjänster har genomförts av Socialstyrelsen och resultatet blev offentligt tidigare i år. Den visar hur nöjda vårdtagarna är med den hemtjänst de anlitar utifrån tre kriterier. Dels om de uppfattar att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete, dels om personalen brukar bemöta dem på ett bra sätt och det tredje som vägs in är en sammanräkning av svar på 15 enkätfrågor.
Högst poäng, 296 av 300, fick hemtjänsten Rönnäng öar i Tjörn, Bohus län. På andra plats placerade sig Hemtjänst Kall i Åre med 295 och på delad tredje plats Lanterna vård och omsorg i Östersund med 294 poäng.
JT har talat med Simon Njuguna som driver Lanterna vård och omsorg, ett företag han startade 2017 och som idag har 11 anställda med vårdtagare i Frösön, Lugnvik, Torvalla och Östersund.
Hur känns det att komma så högt upp i undersökningen?
-Jo, det känns jättebra, för att det är vårt mål, vi vill vara den bästa hemtjänsten i Sverige. Men det handlar om patienter som vi hjälper, vi vill ha de nöjdaste vårdtagarna och vara bäst i kvalitet.
-Det som gör att vi sticker ut är att vi är flexibla och anpassar oss i alla oväntade situationer, vi är så nära vårdtagarna och de känner sig trygga.
Varför tror du att ni hamnade så högt?
-För att vi är så nära patienterna, vi är som en familj kan man säga. De känner sig trygga, och sedan, anhöriga till de som vi tar hand om, de kan slappna av för att vi tar hand om allt. Vi följer med dem till sjukhuset, vi har koll på deras tider, när de ska ha medicin och sådant. På kort varsel kan vi hjälpa till.
Simon framhåller även kontinuiteten, han strävar efter att alla vårdtagare ska tas om hand av någon som de tidigare träffat.
90 procent av de som arbetar på Lanterna vård och omsorg är utbildade undersköterskor. Simon vill även framhålla vikten av direktkontakt. För att känna sig trygga har både vårdtagarna och de anhöriga kontakt med två personer som leder verksamheten.
-De här äldre människorna vill ha kontakt med ledningen.
-Det är även viktigt att personalen trivs. Det är ett jättebra team.
En som varit med från början är Adriana Cojocariu:
-Jag jobbar som undersköterska, enhetschef, arbetsledare och städerska och allt.
Trivs du bra?
-Jag trivs jättebra.
Vid JT:s besök hos Lanterna vård och omsorg var förutom Simon och Adriana även Elina Eriksson och Chatrine Segersten i tjänst.
Varför tror ni att ni hamnade så högt upp i undersökningen?
-För att vi gör sådant andra hemtjänster inte gör, säger Elina.
Som vadå?
-Till exempel skjutsar våra vårdtagare på kort varsel till frisör, doktor etc.
-Vi ser dem som en familj, inflikar Adriana och de andra håller med.
Strävan efter nöjda vårdtagare är även något som kännetecknar Hemtjänst Kall:
-Nöjdheten tror jag kommer ifrån att det är en liten och stabil persongrupp. De flesta som jobbar i Kall har god lokalkännedom. Personalen är också mycket lyhörd och jobbar utifrån målsättningen att kunden ska vara nöjd, säger Margitha Ridell som är enhetschef för den del av hemtjänsten i Åre kommun som Kall hör till.
TORBJÖRN ARONSSON
Bild
Ett arbetande team vid Lanterna vård och omsorg. Från vänster Adriana Cojocariu, Simon Njuguna, Chatrine Segersten och Elina Eriksson. Foto: Torbjörn Aronsson