BRÄCKE (JT) En pensionerad bankman är ny ordförande för företagarna i Bräcke kommun.
Med sina kontakter ibland företagarna i kommunen hoppas han tillföra mycket bra för företagen. JT bestämde träff med Hans Svärd ute vid deras sommarstuga vid Revsundsjön för att få reda på mera om honom.
Hans Svärd är en gammal bankman och har jobbat på både Handelsbanken och Swedbank i Bräcke.
Ifrån sitt jobb inom bankvärlden, där han nu är pensionerad, hoppas han genom sitt stora kontaktnät kunna driva företagarna framåt. Ett av de stora problemen för företagarna på landsbygden är att få banklån för vidare investeringar till företagen. Är man dessutom ung och nystartad som företagare är det nästan omöjligt att få banklån.
– Här har jag hjälpt en del företagare genom åren. Förr när det fanns lokala bankkontor så visste man vad det var för en person som kom och ville låna pengar, men numera är all personkännedom borta.
Här kan jag och företagarna säkert hjälpa till med goda bankkontakter, menar Hans Svärd.
Vidare vill han att samarbetet med kommunen ska fungera bättre än vad det gjort tidigare. Nu håller företagarna med Hans i spetsen på att ta fram en strategi för hur man ska verka i kommunen.
– Det är viktigt att vi i företagarna och kommunen har ett nära samarbete och att vi verkar i hela Bräcke kommun. Säger Hans Svärd.
Givetvis kommer vi också in på Bräcke kommuns stora satsning på en skidtunnel och på hur den ska drivas och se ut.
Här har ju nu MidSweden/skidtunneln införskaffat fem friggebodar med 20 bäddar istället för att låta skidtunnelns gäster söka boende på Camp Viking i Gällö eller Jämtkrogen vilket drivs i privat regi.
– Nog kan man fundera på om inte det vore bättre om de privata företagarna fått ta hand om mat och logi åt skidtunnelns gäster. Det är ju meningen att skidtunneln ska utveckla de lokala företagen med kringverksamhet. Nu gäller det att få igång våran skidtunnel så att den bär sig och skapar fler arbeten, menar Hans.
Men Företagarna har utsett en arbetsgrupp vilka leder ett Leader Mittland-projekt. Det kommer att byggas en servicebyggnad nere i Bräckes fina båthamn. Där båtar och husbilar ska kunna stanna och få el ifrån speciella stolpar och kunna tömma sina avfallstankar. För att kunna komma igång med detta bygget fortast möjligt har de tagit en checkkredit innan pengarna ifrån Leader Mittland har kommit. Allt för att utveckla turistnäringen i Bräcke kommun.
TEXT OCH BILD
PER ”RÄVPER” ANDERSSON