Nybygge för 70 miljoner en satsning för framtiden
ÅS(JT) Med 15 kronor och en verktygslåda lades grunden till en av länets viktigaste industrier, Hallströms Verkstäder för över 100 år sedan. Idag har företaget 130 anställda och omsätter ca 250 miljoner. I företagets senaste storsatsning – en ny produktionsanläggning vid Åskorset har produktionen redan kommit igång, och flytten av lagret från Nälden beräknas ske vid årsskiftet. Bygget har kostat strax över 70 miljoner!
Hallströms Verkstäders nya lokaler, en 15 800 kvadratmeter stor byggnad i Åskorset, är resultatet av många timmars grubblande och skissande på kammaren, berättar företagets VD Nils-Erik Hallström. Eller ”ett experiment som blev fantastiskt bra”, som han också säger.
När Nils-Erik Hallström visar mig runt i de nya lokalerna blir det uppenbart hur genomtänkt hela projektet är, från genomströmningen av anställda till LED-lamporna som sitter i taket. Stora fönster i produktionslokalerna släpper in mycket ljus, och även om bullernivån är hög, som den brukar vara på ett verkstadsgolv, är det en fascinerande lugn miljö Nils-Erik lotsar mig igenom. Produktionen har redan kommit igång i en del av byggnaden. Där står ett antal burar uppställda, i vilka robotar utför olika slags arbeten under uppsikt av anställda.
– Förr var det de anställda som svetsade, nu behövs de mera vid datorn, säger Nils-Erik.
Att han tycker om att jobba med ny teknik är uppenbart. Hallströms Verkstäder kommer efter årsskiftet bland annat att ha förarlösa truckar för att effektivisera godshanteringen och få ner antal förartimmar. Men även om mer och mer arbete kommer att skötas av robotar och automatiska truckar är det inte tal om att dra ner på personal. Nils-Erik Hallström säger att målet är att producera mera utan att minska bemanningen.
– Den mest konkurrensutsatta tillverkningen kommer att vara här. Kvar i Nälden blir huvudkontoret med utveckling och konstruktion, allt som inte tillhör våra basprodukter, berättar Nils-Erik. Att flytta delar av verksamheten till Åskorset frigör utrymme i Nälden för att kunna utveckla nya produkter. Där finns även planer på att bygga ett brand- och ljudlabb.
Det är drygt tre veckor tills bygget ska besiktigas. Hantverkarna – som alla är lokala – arbetar för fullt för att få allting klart. Nils-Erik själv säger att han är nöjd. Det som startade som en idé, eller ett experiment, i hans huvud står snart färdigt. En enorm industribyggnad intill E14, som kostade ungefär hälften av den nya sporthallen i Östersund.
– Jag räknade fel på ungefär två miljoner, berättar Nils-Erik.
Kvadratmeterkostnaden ligger på 5 500 kr, vilket är väldigt lågt.
När Nils-Erik Hallström tog över som VD 1980 var han det tredje generationen i företaget. Han har beskrivits som en ”lokalpatriot”, som liksom sin far och farfar har ett stort engagemang för hembygden.
-Visst känns det att behöva flytta en del av verksamheten från Nälden, medger han. Men vi är fortfarande kvar i Krokoms Kommun.
TEXT & BIL IDA KARLSSON