ÅRE (JT) I veckan beslutade kommunfullmäktige att tillåta ett lån på 288 miljoner kronor till de nya VA-anläggningarna i Storvallen och Bydalen. Thomas Hägg (S) tror att avgifterna kommer att höjas framöver.
Nya vattenverk är under uppbyggnad i Bydalen och i Storvallen utanför Storlien. Investeringsbehovet är så stort att kommunens likvida medel inte räcker till. Därför har kommunstyrelsen begärt tillstånd av kommunfullmäktige att få låna upp 288 miljoner kronor, något som den beviljade under onsdagen 27 juni. JT kontaktade Thomas Hägg (S) som är ledamot i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt i det tekniska utskottet.
Tror du att lånet kommer att innebära högre avgifter för de som har kommunalt vatten och avlopp?
-Det kommer det nog att göra på sikt, men hur mycket det vet vi inte. Det beror på hur många nya anslutningar vi får och det vet man inte förrän man har kört igång. Men alltså oavsett om vi gör det här eller någonting annat så kommer det att bli högre avgifter på VA. Det kallas ju för VA-kollektivet det här, som är alla vi som är anslutna till VA. Så det kommer det nog att bli, men när de höjningarna blir, det vet jag inte. Det blir inte nu i år och inte nästa år i alla fall.
-Det kommer ju att öka ändå, för vi har ju ett nyinvesteringsbehov på flera hundra miljoner, för anläggning av rör och VA-verk. Så vi har ju ett ganska stort investeringsbehov för hela den här branschen för att klara av de framtida miljökraven. Det kommer att bli rejält högre avgifter, men när de kommer det vet jag inte. Om mellan 3 och 10 år så lär det väl höjas med 50%. Tror jag i alla fall, det är bara spekulation. Och det säger man ju i hela Sverige, så det är inget unikt för Åre kommun.
Anser du att den här satsningen på VA-anläggningar just i Storvallen och Bydalen är befogad?
-Ja, det är ju tvunget. Vi var ju tvungen att göra det. Länsstyrelsen…, alltså i Bydalen fick vi ett åläggande att göra de här investeringarna, så där var det ju ingen diskussion. För det har ju varit fem icke-fungerande anläggningar där och de har ju beslutat att vi ska ha en anläggning som klarar framtida miljökraven. Vi kan ju inte förstöra Dammån, det går inte, och det var det som var risken om vi hade fortsatt som tidigare.
-Det var Länsstyrelsen som gav ett påbud där och det är samma i Storlien. För att klara investeringarna i Storlien så måste vi ha bättre kapacitet.
Vad kommer det här att leda till för de fast bosatta invånarna i kommunen?
-Nej, det är ju ingen skillnad om man är fast bosatt eller om man är turist, det är samma avgifter. Vi är ju en turistkommun, så vi måste ju ha anläggningar för att klara turistkapaciteten också. I anläggningen i Åre, så är det ju 3000 som bor i området, men det kan ju vara 40 000 på nyårsafton eller påskafton. Vi måste ju ha kapacitet för alla. Det är samma i Bydalen.
-Man är tvungen att dimensionera för max, det är ju så reglerna är för det hela.
Ser du någon orättvisa här, att de fast bosatta får betala för något de inte har användning för?
-Nej det här är ju lagstiftning, det är ingenting som man kan göra någonting åt som kommun.
Du ser inte att de reglerna är orättvisa på något sätt?
-Nej, vad är alternativet? Om man nu har 40 000 i Åre på påskafton så måste man ju klara 40 000.
-Har vi en turistkommun så måste vi bygga utifrån det, annars kan vi ju inte ha en turistkommun.
Torbjörn Aronsson
Bildtext
Thomas Hägg förutser en kraftig höjning av VA-taxan i Åre kommun