SKÄRVÅNGEN (JT) Jodå – det kommer att produceras prisbelönta ostar från Skärvången även i framtiden. Bymejeriet och kommunen har nämligen hittat en lösning på tvisten, som annars kunde inneburit slutet på verksamheten.
Jämtlands Tidning berättade för några veckor sedan om tvisten mellan Skärvångens bymejeri och Krokoms kommun, som gällde att spillvattnet från mejeriet fick den kommunala sandbädden att slamma igen. Dessutom innehöll det för höga halter av COD och BOD.
Kommunen meddelade att de skulle stänga av vattnet och avloppet 1 september om inte problemen var åtgärdade, vilket fick orolige delägaren Tor Norrman att gå i taket. Han har riktat stark kritik mot kommunen i både Jämtlands Tidning och Sveriges Radio Jämtland, och menar att politikerna måste ta tillbaka makten över utvecklingen.
– Jag som företagare tycker att politikerna ska styra utvecklingen i stället för tjänstemännen, men när de inte är pålästa eller har intresset så blir det nästan alltid som tjänstemännen tycker i stället, säger Tor Norrman.
Men nu har det trots allt rökts fredspipa i Skärvången. Krokoms kommun hälsade nämligen på bymejeriet förra veckan med fem tjänstemän, och efter lite inledande motsättningar så hittade de till slut en lösning som tryggar verksamheten.

Skårvångens Bymejeri, som grundades 1999, kommer att bygga en egen biologisk reningsanläggning och även borra efter eget vatten, och därigenom inte belasta de kommunala ledningarna. Arkivbild: Felix Persson

Skärgårdens bymejeri kommer att bygga en egen biologisk anläggning med 50 procents stöd av bidraget från Länsstyrelsen, vilket innebär att mejeriet själva får betala 800 000 kronor. Tjänstemännen från kommunen hade en del synpunkter på placeringen av reningsverket, men till slut enades samtliga om en plats bakom huvudbyggnaden där det skulle kunna stå.
– Beslutet att stänga flyttades fram, och nu hoppas vi ha reningsanläggningen i bruk innan tjälen kommer. Vi har skickat in en ny anmälan om bygget av reningsverket, med nya ritningar, och vi har en konsult som ska hjälpa oss med jordprovet och annat. Nu hoppas vi att kommunen kommer med snabbt beslut om bygget så att länsstyrelsen kan ge sitt stöd, säger en lättad Tor Norrman.
Nästa steg blir att borra efter eget vatten.
Trots att det varit en turbulent tid så ser Tor ljuset i tunneln nu.
– Jag vill framföra att det känns skönt, och att det var en bra träff med tjänstemännen. Vi fick till den diskussion som vi ville skulle komma, att man tillsammans hittar en lösning.
Även från politiskt håll är man nöjda med att utvecklingen efter kommunens besök i Skärvången,
– Jag tycker att små företag som är etablerade i kommunen är viktiga. Verksamheten har under flera år försökt att hitta lösningar med Skärvångens bymejeri, och äntligen har vi tillsammans kommit så långt att vi börjar se en lösning, säger Centerpartisten Cristine Persson som är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.
TEXT
ANDERS LUNDIN
Vill du också följa aktuella händelser/beslut i hela länet?
Prenumerera du också!
[vfb id=1]