Glada miner i Fjällsjö när skolan nu räddas 

BACKE (JT) Ortsborna vann en arbetsseger när kommunstyrelsen fattade beslutet om att låg- och mellanstadieskolan ska renoveras – och inte rivas. Under parollen ”Riv inte vår skola” samlades argument som tog skruv på politikerna. 

– Det känns som en lättnad och det är roligt att få gehör. Det är positivt, det är det som är demokrati. Vi såg hur dåligt förberett förslaget var och politikerna ska ha all heder att de tog till sig våra synpunkter, säger Britt-Marie Norman som var orolig för sin verksamhet om alla elever skulle inrymmas i högstadiedelen av Fjällsjöskolan.  

– Det fanns ingen konsekvensanalys gjord, som företagare är jag van vid att stöta och blöta under processen, men så var det inte nu, säger hon. 

– Det skulle ha blivit för trångt i högstadiet, och om inte beslutet om att renovera skolan kommit hade vi riskerat att högstadiet så småningom skulle försvunnit. Vi tyckte inte att politikerna agerade rätt. Det var ju redan pengar nerplöjt i renoveringen. Föräldrarådet hade stor uppslutning i engagemanget och vi begärde ut besiktningsdokument och siffror. Nu är vi glada och lättade och barnen blev glada, säger Mikael Johansson, en av de drivande personerna i föräldrarådet. 

– Jag tror det var nyttigt för politikerna att se vilket engagemang det finns i byarna, och det upphörde inte efter mötet som hölls i skolan, säger Christer Johansson, en annan förälder som engagerat sig. 

Läraren Märta-Stina Lundberg uttrycker samma lättnad över beslutet. 

– Nu får vi arbetsro. Det skulle ha inneburit så mycket extra arbete, och främst av allt inte blivit så bra för våra elever. Jag ser bara vinster ur olika perspektiv, inte bara ekonomiskt. Lena Johansson som är ordförande i Barn- kultur och utbildningsnämnden har varit i skolan och träffar lärare och elever. Högstadieklasserna fick komma till tals och diskutera de olika alternativen. Det kändes bra med en övning i demokrati och att de blev hörda av en politiker. Eleverna har bra argument, och de förordade enhälligt det alternativ som politikerna till slut fastnade för. Det var också bra att barnen från Rossön fick ge sin syn och förklarat för sig varför kommunen inte kan köpa fastigheter, säger Märta-Stina Lundberg. Att rektorn Susanne Sjödin är glad råder det ingen tvekan om. 

– Jag är också glad över beslutet som togs över de politiska gränserna! säger hon. 

Den lokala utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid tog initiativet och kallade politiker och tjänstemän till möte och ordförande Margareta Mårtensson uttrycker både glädje och stolthet över att beslutet gick bybornas väg. 

– Vi lyckades tillsammans, alla bidrog. Jag tycker att det togs för liten hänsyn till de små barnen. De var bortglömda i diskussionen, säger Margareta. 

– Ja, det var mer fokus på högstadiet, det fanns ingen tanke på skolgården eller lämning och hämtning av barnen. Det var rörande att se engagemanget hos alla människor, säger Linnea Bergström som försett politikerna med en uppfodrande skrivelse. 

– Vi är så nöjda och glada över beslutet och ser fram emot att flytta in i nyrenoverade lokaler. Nu har vi något att förhålla oss till, det ska bli skönt att flytta hem igen! Föräldrar är också nöjda med beslutet. Vi har pratat om att ha inflyttningsfest med elever och lärare, kanske också med politiker. Det var uppslutning och enighet inför beslutet, säger läraren Viktoria Trewe. 

Sociala medier spelade en stor roll i diskussionen och lovorden var många efter kommunstyrelsen beslut om att renovera låg- och mellanstadiet. ”Det var ett klokt beslut, vad roligt, plötslig händer det! Det händer något positivt i inlandet. Grattis till kloka politiker – under sker också idag!”  

TEXT OCH FOTO: INGER KRAFT ETZLER