RÖTVIKEN (JT) Förra veckan tog det stopp på kommunens planer att flytta barnen från förskolan Vikebo i Rötviken till skolan i Valsjöbyn.
– Nu känns det väldigt bra, vi har köpt oss tid, säger Jessica Eiremo, en av föräldrarna.
9 april fattade Barn och utbildningsnämnden beslut om att sammanföra Vikebo förskola och fritidshem i Rötviken med grundskolan i Valsjöbyn. Som skäl för beslutet angavs bland annat att resurserna inte räckte till för att upprätthålla öppettiderna. Alla tre verksamheterna skulle samlokaliseras till Valsjöbyn. Tanken var att från 12 augusti i år skulle alla förskolebarn börja i Valsjöbyn där verksamheten skulle anpassas med toalett och skötbord på bottenvåningen samt att utemiljön skulle förbättrats med staket och viss lekutrustning.
Jessica Eiremo som har barn både på förskola och skola fick veta att Vikebo skulle flyttas till Valsjöbyn från en personal på förskolan.
– Hon hade hört det på radion, så både personal och föräldrar fick veta detta via media. De hade ingen dialog med oss. Ingen ska få höra i radion att ens arbetsplats ska flyttas, det här är inte första gången de inte informerat oss, säger hon.
Men nu har förvaltningsrätten i Härnösand beslutat om inhibition eftersom 18 föräldrar överklagat och vill få en laglighetsprövning av beslutet. Fram till 4 maj hade föräldrarna på sig att överklaga men när kommunen skickade ut information till vårdnadshavare 6 maj och skrev att beslutet vunnit laga kraft skickade föräldrarna in en begäran om inhibition, något som nu Förvaltningsrätten beslutat. Inhibitionen innebär inte att beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Förvaltningsrätten bestämmer nu att kommunens beslut tills vidare inte ska gälla i avvaktan på att förvaltningsrätten prövar frågan slutligt.
– Kommunen får alltså inte göra någonting just nu, de får inte flytta barnen. Musten tar snart slut men nu har vi i alla fall köpt oss mer tid, förklarar Jessica Eiremo.
Hon är kritisk till den föreslagna flytten av Vikebo. Dels att besparingen ligger på en halv miljon per år men att kommunen samtidigt måste investera 800 000 kronor för att få skolan att anpassas till förskolebarnen. Dessutom tycker hon sjön som ligger 50 meter från skolan i Valsjöbyn inte känns säker för de mindre barnen, och att det blir staket gör det inte tryggare.
– Vi kan ju inte förlita oss på att skolbarnen har koll och stänger grindarna. Dessutom funkar det inte att ha små barn nere i skolan och skolbarn uppe, skolbarnen kommer inte få studiero. Det finns bara en toalett nere så de måste gå genom grindar för att komma till toaletten. Dessutom räcker inte klassrummen till, det kommer att bli svårt att ha samiska samtidigt som andra lektioner, säger hon.
Hyresavtalet på Vikebo förskola är uppsagt och löper ut februari 2020.
SUSANNE KVARNLÖF