MÅNSÅSEN (JT) Nu stormar det omkring Månsåsens förskola igen. Åre kommuns förskolechef och områdesrektor vill lägga ner förskolan och göra om den till ”pedagogisk omsorg”, vilket skulle innebära stora negativa konsekvenser för både barn och föräldrar.
Enligt föräldrarna, som nu skrivit ett gemensamt brev i protest till kommunens barn- och utbildningsnämnd, är grundorsaken att inkompetenta chefer misslyckats med att rekrytera ny förskollärare sedan den tidigare gått i pension. Cheferna har i ett och ett halvt år vetat om pensionsavgången men trots detta inte lyckats rekrytera någon ny. Föräldrarna har också fått veta att kommunen konstigt nog inte söker förskollärare till Månsåsen, eftersom cheferna säger sig inte veta om förskolan kommer att finnas kvar till hösten. Detta trots att det ännu inte finns något som helst politiskt beslut om förändring.
— Tydligen har tjänstemännen tagit makten och i stället för att verkligen anstränga sig att få tag i en förskollärare tar de lättaste vägen, struntar i rekryteringen och degraderar verksamheten, så de formellt klarar den utan krav på förskollärare, vilket inte krävs i en så kallad pedagogisk omsorg. Hade de jobbat i den privata sektorn hade de fått sparken, säger John-Erik Lidenfeldt, pappa till två barn.
Föräldrarna blev kallade till ett möte den sjätte februari. På mötet avhandlades förskolans framtid där föräldrarna blev presenterade tre alternativ. Antingen flytta barnen till förskolan i Hallen, ändra form till pedagogisk omsorg i Månsåsen eller flytta barnen till Myrvikens förskola i Bergs kommun.
En flytt till Hallen innebär, enligt föräldrarna, 8 mils mer bilkörning varje dag och praktiskt svårt eftersom många föräldrar jobbar mot Svenstaviks- och Östersundshållet. Dessutom skulle barnen behöva stanna på förskolan 30 minuter längre.
Pedagogisk omsorg i Månsåsen innebär att personalen, förutom barnverksamheten, också får stå för mathantering och städning, att skolskjutsen till fritids försvinner och att de föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn inte har tillträde eftersom Månsåsen saknar förskollärare.
Alternativet Myrviken är en icke undersökt nödutgång som är stängd för Åres del. Där är det fullt och dessutom kö.
I stället för att välja något av alternativen skrev en föräldragrupp på 22 personer under ett brev till Åres barn- och utbildningsnämnd där de i skarpa ordalag redogör för sina synpunkter. Där kräver de att förskollärartjänsten i Månsåsen tillsätts eller att rektor, om hon inte klarar det via anställda, själv går in och löser det, eftersom hon är behörig förskolepedagog.
”Ibland spekuleras det i om det finns en dold agenda att montera ner Hallenbygden. Alternativet skulle ju vara att ansvarig chef inte klarar sitt jobb men så kan det väl inte vara? Just nu söks det inte ens en pedagog till Månsåsen,”skriver föräldragruppen i brevet.
Linnéa Haggren är trebarnsmor från Trappnäs.
— Om det är svårt att hitta förskollärare måste cheferna tänka utanför boxen och använda sin kreativitet. Vi har lagt fram olika förslag men det händer ingenting. Jag kan inte förstå att det måste vara så stelt och fyrkantigt.
HÅKAN TORESSON
TEXT OCH FOTO