Vi kan nog vara överens om att förslaget om ny regionindelning lagts på is.
Det verkar inte finnas en politisk majoritet för förslaget vilket också regeringen insett.
Nu ska det bara bli intressant att se hur det går med folkomröstningen om förslaget.
Kommer den att genomföras?
Och i så fall blir det vid nästa ordinarie val eller tidigare?
Den som lever får se.
Helgen är vigd åt att vara en hågkomst av de som inte längre finns med oss.
En helg när ljusen lyser på kyrkogårdarna.
Ralph Rentzsch
//
Vill du prenumerera på Jämtlands tidning, en tidning med lokala nyheter, lokala ägare och en ansvarig utgivare och ledarskribent som är brutalt uppriktig ring 072-5506601 eller klicka här