Noterar att Facebooks grundare ber om ursäkt i tidningsannonser………..
Hen vet alltså vad som får genomslag!
I det egna medieföretaget ska vi ta upp en diskussion om lämpligheten av att finnas på Facebook.
I skenet av att även uppgifter registreras om människor som inte har Facebook men som på olika sätt förekommer i vänner, släktingar och bekantas flöden.
Utifrån det undrar i alla fall jag vad företaget kan läsa ut av de kontakter via Facebook som människor har med olika medieföretag.
Jag har sagt det tidigare, det är för mig obegripligt att myndigheter vare sig utomlands eller i Sverige tillåter ett privat företag att bygga upp så omfattande register över människor som Facebook gjort!