En artikel om hantering av maten till förskolebarn i förra numret väckte ont blod bland kommunala chefer i Åre.
Det må så vara.
Det intressanta här är att en rektor och en annan chef på olika sätt försökte få reda på vem som lämnat uppgifter, vem som kontaktat tidningen etc.
Ja, rektorn krävde till och med i ett mejl att personalen på den förskola som förekom i reportaget individuellt skulle mejla tillbaka och meddela vad de visste eller gjort i frågan. Det här är ett brott mot grundlagen.
Ett allvarligt brott.
När vi begär ut mejlen som offentlig handling försöker först rektorn fördröja utlämnandet och sedan också sekretessbelägga det.
Faktiskt ännu allvarligare. Plötsligt medveten om det brottsliga i att efterforska källor bland de anställda försöker den ansvarige chefen dölja sitt brott.
I sammanhanget kan jag också avslöja att rektorn i sitt mejl tycker att personalen bara ska vara positiv och inte nämna problem.
Skolan och förskolan i Åre, inte minst i Hallen området har varit föremål för omfattande debatt. Då gällde det nedläggningar. En massiv folklig protest i området satte P för det hela.
Då är det naturligtvis extra viktigt att föräldrar och politiker får kunskap om de faktiska förhållanden som förändringar skapat i skola/förskola!
Att personal i myndigheter och förvaltningar känner att de utan att riskera påföljder kan meddela tidningar och andra mediaföretag om missförhållanden är en grundsten i vårt öppna samhälle.
Det gäller inte minst personalen i Åre kommun.
Jag ser det här som ett resultat av att det inte längre finns lokalredaktörer i kommunerna. Då var tjänstemän och politiker vana vid att dagligen möta lokala journalister och svara på frågor och redogöra för verksamheten.
Idag är den lokala kontakten så sällsynt att det närmast kommer som en chock.
Det är naturligtvis anmärkningsvärt att höga chefer i Åre inte verkar ha minsta kunskap i de regler som gäller för offentlighetsprincipen eller det sk efterforsknings och repressalieförbudet.
Kanske dags för ledningen i kommunen att informera alla om vad som gäller?
Under tiden kommer vi på Jämtlands Tidning att fortsätta att granska vad som händer i länets kommuner.