HEDE(JT)I förra veckan fick Härjedalen god hjälp med släckningen av skogsbränderna i Hede. Hjälpen utgick från södra Sverige. Sex nyanlända killar från Syrien och Somalia ville komma och hjälpa till att bekämpa bränderna.  Michael Harvey är arbetsledare för Skogsstyrelsen i Skaraborg och Fyrbodals distrikt i västra Götaland.  Han leder ett projekt som heter ”Naturnära jobb” som även finns i Jämtland.
–Målet med projektet är att grupper med nyanlända ska tränas i skogsarbete. I vårt fall handlar det om motorsågar och röjsågar, förklarar Michael och berättar vidare att grupperna får uppdrag av Länsstyrelsen och Vägverket.  I vanliga fall röjer Michaels grupp stigar, leder och längs motorvägar i Bohuslän. När killarna fick höra om de rasande bränderna i Norrland kände de att det var mycket frustrerande att gå och utföra vardagliga uppgifter på hemmaplan.  Då Michael frågade vilka som ville åka upp till Norrland och hjälpa bekämpa bränderna sträckte varenda gubbe upp näven.
Alla ville följa med till Hede, men han plockade ut de sex killar som han ansåg var bäst lämpade för släckningsarbetet. De tog med sig all utrustning och åkte upp till Härjedalen i en minibuss. Redan innan de anlänt fick de hjälp av Länsstyrelsen i Jämtland.
–De samordnade jätteduktigt. När vi kom fram så hade de ordnat boende och bokat in oss på arbetspass. De försåg oss med instruktioner, kartor, kommunikationsutrustning, mat och dryck och allt vi behövde för att uträtta det här jobbet.
När Michael och arbetslaget anlänt till Hede sov de några timmar och sedan bar det rakt ut i skogen för att ta itu med eftersläckning på Sonfjället. I tre dygn har de arbetat i skift, patrullerat runt i periferin av branden och tagit hand om begynnande bränder i exempelvis torra, glödande myrstackar.
Michael Harvey är nöjd med sitt och de nyanländas arbete.  Han är mycket stolt över de nyanlända killarna som varit väldigt ambitiösa.
–Det har gått jättebra. När vi kom upp så pyrde det och rykte och fattade eld lite överallt men på släckningsarbetets sista dag hittades bara glöd på två-tre ställen, säger Michael.
TEXT OCH BILD
STINA MILLNER PALMQVIST

Jehad Mansour från Uddevalla och Ahmad Alsalloum från Munkedal som deltar i projektet ”Naturnära jobb” vid Skogsstyrelsen i Uddevalla. Med på bilden är också Lars-Gunnar Wagenius, arbetsledare Länsstyrelsen Jämtland