ÖSTERSUND (JT) Flygbolaget BRA:s ambition är att varsla all sin personal på Åre Östersund Airport och flera andra flygplatser runt om i Sverige. I stället kommer bolaget att outsourca sin check-in och servicecenter till anställda på flygplatserna.
Enligt uppgifter till Jämtlands Tidning fick de anställda på Åre Östersund Airport beskedet under onsdagsmorgonen. Emma Sandsjö, kommunikationschef på Flyg BRA, bekräftar att företagets ambition är att varsla personalen på flera flygplatser runt om i Sverige, inklusive Åre Östersund Airport. Flygbolaget kommer dock fortsatt att ha flygtrafik från flygplatserna, men ingen egen personal på plats vid check-in och servicecenter. Tanken är att dessa tjänster skall outsourcas till anställd personal på flygplatsen, i Åre Östersunds Airports fall Swedavia.
–Det är jättetråkigt för våra medarbetare, men det är nödvändigt steg för oss att ta. Som läget har varit får vi inte en tillräcklig kostnadseffektivitet. Vi har resonerat och utvärderat och kommit fram till att detta är den bästa lösningen. Nu har vi inlett en facklig förhandling innan ett definitivt besked kan ges.
Emma Sandsjö menar att företaget har haft svårt att erbjuda heltidstjänster för personalen på Åre Östersund Airport, något många har efterfrågat.
–På Åre Östersund Airport har det varit fyra dagliga omgångar till Stockholm. Mellan flygningarna har det varit svårt att hitta arbetsuppgifter och även för oss att lägga bra scheman.
Sammanlagt drabbas sju tillsvidareanställda och elva timanställda av uppsägningen på Åre Öster-sund Airport. Övriga flygplatser är Umeå, Sundsvall, Halmstad, Ronneby, Växjö och Kalmar. Tillsammans ska det röra sig om ett 50-tal tjänster som kommer att avslutas.
Felix Persson