Försäkringsbolagens budskap i Coronakrisen är tydligt

ÖSTERSUND (JT) Företagare i hela länet lider stora skador på grund av Covid-19. Många hör av sig till sitt försäkringsbolag i hopp om ersättning. 
– Men det finns inget försäkringsskydd mot att kunderna uteblir och omsättningen sjunker, säger Kent Karlstrand, skadechef på Länsförsäkringar i Jämtland.
Coronaviruset har i princip inneburit ett tvärstopp för besöksnäringen. Många hotell rapporterar att omsättningen har sjunkit med upp emot 90 procent. Det har fått stora konsekvenser med varsel för fast anställda och timanställda som får gå.
Försäkringsbolagen märker också av konsekvenserna bland företagen.
– Det handlar inte så mycket om konkreta skadeanmälningar, men vi får in många frågor. Det handlar om vad som händer om de tvingas stänga ner, eller blir av med kunderna, säger Kent Karlstrand på Länsförsäkringar.
Vad är det för branscher?
– Det är besöksnäringen i huvudsak där man ser en minskad turism och ett minskat flöde av besökare.
De företag som hoppas på ersättning av sitt försäkringsbolag, med hänvisning till oförutsedda effekter på grund av Covid-19 lär dock bli besviken.
– Det finns inget försäkringsskydd mot att kunderna uteblir och omsättningen sjunker. Det här är en sån situation som nog ingen hade förväntat sig, varken företagen eller försäkringsbolagen.
Force Majeure är ett uttryck som har dykt upp i debatten under den senaste tiden. I korthet betyder det att du har drabbats av en katastrofartad omständighet som du inte kan påverka. Men det är inget som rent försäkringsmässigt går att applicera på Coronakrisen säger Kent Karlstrand.
– Jag har aldrig varit med om att force majeure har blivit aktiverat. Det ska till väldigt extrema händelser som att det bryter ut ett krig, säger Kent Karlstrand.
– Däremot hoppas jag verkligen att regeringen sätter in tillräckliga åtgärder nu. För vi i Jämtland och Härjedalen är beroende av att besöksnäringen klarar sig igenom det här.
Force Majeur kan däremot bli aktuellt i andra fall. Det skulle till exempel kunna handla om en leverantör till offentlig sektor, där leveransen uteblir på grund av pandemins effekter. Det har skett inom kollektivtrafiken där Länstrafiken i Jönköping nyligen åberopade Force Majeure när de ställde in turer på grund av sjukskrivningar och ett minskat antal resenärer. Men att få igenom en Force Majeure är inte lätt.
– Det handlar om i vilka lägen man kan bryta ett avtal utan att tvingas betala skadestånd. Det måste röra sig om något företaget inte kan påverka. Det blir en tolkning av avtalet mellan två aktörer. Vad står det? I vilka lägen har man rätt att åberopa Force Majeure? Står det uttryckligen ”pandemi”, ja då är man hemma, säger experten och advokaten Sten Bauer till Affärsvärlden.
SIMON GUNNHOLT
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)