Bokbussen blir enda lånemöjligheten

KLUK (JT) Från och med den första januari 2020 är filialbiblioteket i Kluk stängt. Enda möjligheten att låna böcker för Kluksborna, blir i fortsättningen bokbussen.
Barn- och utbildningsnämnden tog detta beslut på sitt möte i oktober. Det ses som en del av kommunens åtgärdsprogram för 2020. Detta trots att filialbiblioteket idag har öppet endast 5,5 timmar i veckan, på fredagar, på Kluksgården.
Tommy Larsson tillträdde som bibliotekschef för Krokoms kommun den 1 oktober i år. Han har redan hunnit besöka filialen i Kluk. Han kommenterar beslutet så här:
–Det är en tråkig start för mig som ny bibliotekschef här. Det är inte roligt att verkställa beslutet men det min uppgift som verksamhetschef.
–Nu framöver handlar det om att planera för nedläggningen. Jag tror i alla fall inte att det blir aktuellt med fler nedläggningar för 2020.
En av dem som bor Kluk-trakten är Mattias Johansson. Han är en av de drivande i Kronhjorten. Det är en pedagogisk omsorg i Bleckåsen med åtta barn.
–Det är verkligen tråkigt för barnen i vår verksamhet. Vi har ju bokcirklar och åker dit varje fredag med dem. Sedan lånar jag själv böcker där.
–Jag läste om beslutet på en fb-sida och tycker att det är väldigt trist.
Annika Hansson (S) bor i Kluk och är dessutom politiker. Hon säger:
– Socialdemokraterna deltog inte i beslutet om besparingen utan fick underlaget dagen innan beslutet av borgarna, vid sittande bord.
– För många i  vår by handlar det om en mötesplats. Det är även en möjlighet för bybor att ta del av kultur och information på lika förutsättningar. Biblioteken är viktiga för landsbygden. Vi har ju som alla vet redan mist skola och förskola. Det är svårt att vara hoppfull med budskapet om levande landsbygd när den monteras ned steg för steg i vårt område, avslutar Annika Hansson.
LOTTE MJÖBERG