BRÄCKE (JT) Vid årsskiftet bytte Bräcke kommun entreprenör för sophämtningen och samtidigt gjordes ett nytt kundregister över sophämtningen. Nu har ett fakturakaos uppstått med felaktiga fakturor för miljonbelopp. Många missnöjda kommuninnevånare har hört av sig. Och att rätta till felet kommer att innebära mycket extraarbete för kommunen.
Bräcke kommun har nu utgått ifrån Lantmäteriets fastighetsregister och här uppstod problem. När de nya fakturorna sändes ut har många fått betala en grundavgift för sophämtning på allt ifrån skogskojor till gamla uthus. I informationsbladet vilket kommunen sände ut i december 2016 står bland annat att som bostadshus räknas byggnad som man kan sova i och laga mat i. Det behövs ej vara varken vatten eller el indraget. Det här har gjort många invånare i Bräcke kommun arga och upprörda när det är uppenbara fel på fakturorna ifrån Bräcke kommun. JT har pratat med många runt om i Bräcke kommun och de drabbade undrar vad kommunen håller på med.
– Jag ringde direkt till chefen Eva Ljungdahl och var tvärförbannad över något så tokigt som den här fakturan. Jag kommer aldrig att betala 205 kr för sophämtning på en förfallen skogskoja, säger Doris Petterson, Sösjö.
Undertecknad blev själv en av de drabbade då det på vår gård står ett gammalt uthus som tjänar som förråd och enligt fakturan vi erhöll ska vi betala grundavgift för gemensamt kärl fritidshus på 205 kr årligen. Enligt lantmäteriets fastighetskarta så har uthuset ett eget littarienummer och ska då räknas som möjligt bostadshus.
På ekonomienheten på Bräcke kommunhus har man fått många telefonsamtal ifrån arga abonnenter och undertecknad fick själv rådet att omklassa det hus, uthuset, vilket inte ska ha sophämtning och man sänder gärna en blankett för detta. Under tiden ärendet om omklassning sker på Bygg- och Miljökontoret kan jag avvakta med fakturan.
– Vi måste få registret rätt och riktigt och de här felaktigheterna måste rättas till och de som anser sig ha fått felaktiga uppgifter ska höra av sig och få en omklassning av byggnaderna utförd, säger David Danielsson, chef på Teknik- och Infrastrukturavdelningen.
Det här kommer att medföra stora kostnader för kommunen och om alla de som anser sig fått felaktiga fakturor vill ha byggnader omklassade blir Bygg- och Miljöenheten överhopade med arbete ett bra tag framöver.

TEXT & BILD
N’RÄVPER