Det brinner och brinner. Tack och lov verkar man nu ha kontroll över några av de stora bränderna i vårt närområde.
Enorma värden har bokstavligen gått upp i rök.
Och vi kommer att se konsekvenser under lång tid.
Det kommer att ta tid att rensa och avverka områdena. Många träd står med avbrunna rötter och det blir ett farligt arbete.
Stora mängder virke kommer att kunna tas tillvara som massaved.
Och då går massapriserna i botten.
Men sedan ska dessa enorma arealer återplanteras.
Under några år blir områdena i stort sett ekologiska öknar.
Drabbade kommuner får stora kostnader att dras med. Både för akut brandbekämpning och för extra kostnader kring evakueringar etc.
Vi har bara sett början på de problem som detta orsakar.
Nu får vi hoppas att med den hjälp vi får från utlandet att vi kan få samtliga bränder under kontroll.