Regionens företrädare har varit i Stockholm där man haft några jämtlandsdagar, på restaurang Engelen.
Enligt Regionrådet Uitto så besöktes det hela av i alla fall 80-90 intresserade per dag.
Kostnad, 250 000 kr.
Om vi nu har lokala frågor som vi vill att vissa riksdagsledamöter, företrädare för näringslivet verksamma i nationens huvudstad ska intressera sig för?
Då kan vi väl bjuda upp dem hit?
Alla riksdagsledamöter har väl årskort på SAS så resan är väl inget bekymmer.
Ett hotellrum kan säkert Visit Östersund skaka fram och guidning och transport kan väl regionrådet Uitto personligen ta hand om.
Då utfört han väl också för första gången något inom sitt uppdrag som faktiskt är mätbart!
Själv vill jag väl påstå att de satsade 250 000 var en utmärkt satsning för att ytterligare öka regionens underskott.
Mätbar nytta, noll!