Fick just i handen elräkningen från Jämtkraft.
Sicken bullshit.
På en månad har jag förbrukat el för 820 kronor.
MEN kostnaden för elnät blev 1291 kronor…………
Med andra ord så är själva elkostnaden på min elräkning bara 39 procent av slutsumman.
Det här är också räkningen där du får skatt på skatten………dvs moms på elskatten……
I förlängningen går det naturligtvis inte att tro att hushållen ska vidta åtgärder för att sänka elförbrukningen……en del i miljöarbetet!
Om elföretagen kompenserar genom att öka nätavgifterna.
Då försvinner ju incitamentet!?