50000 per hyresgäst, det blir 200 miljoner
Eller 3400 kronor per kommuninnevånare
Det är vad av och nedskrivningar på olika byggprojekt kommer att kosta i Östersundshem 2018, minst!
Till det kommer eftersatt underhåll i bolaget på kanske en halv miljard.
Jag kan säga att jag är glad att jag inte är hyresgäst i Östersundshem.
För det är ni som kommer att få betala i slutändan, tro inget annat!
I detta nummer av JT har vi en intervju med tf vd Christer Sundin.
Han låter naturligtvis optimistisk och svarar lagom svävande om underhållskulden.
Det är naturligt, det är hans jobb.
Det allvarliga är när han bekräftar hur styrelsen under Kindbergs dagar som VD aktivt förts bakom ljuset. Att kalkyler som visade på plus för olika byggprojekt sedan slog fel med 30-35 procent fördyring utan att styrelsen fick återkoppling. Att ledningsgruppen vid bolaget belagts med munkavle. Att underhållet försummats för att kunna visa vinst.
Att pengar från försäljningen av de 1800 lägenheter som köptes av Rikshem användes för att visa att koncernbolaget Rådhuset AB och Östersundshem gick bra, trots att så inte var fallet.
Fram tonar bilden av ett bolag där ledningsgrupp och personal mest använts som staffage av VD. Där styrelsen manipulerats gång på gång och där bolaget kunnat visa vinst bara genom att man bla struntat i underhåll.
Vi har tidigare skrivit om turbulensen kring Johannes Merbom som var in och vände som VD.
Det som hände där var att en affärsinriktad vd kom in och omedelbart började vrida och vända i en organisation som på många år inte varit van vid att utsättas för granskning av chefen. Projekt och verksamheter sattes under lupp.
Med andra ord ett normalt förfarande för en VD.
Jag noterar att alla inblandade funderar hur rekryteringen kunde gå så fel.
Hur en kandidat med alla de kvalifikationerna kunde visa sig vara så fel.
Svaret kanske är att det var bolaget han kom till som var fel?
Med den kännedom jag under den senaste månaden fått om Östersundshem tvekar jag inte att kalla det ett ekonomiskt råttbo.
Det är naturligt att tf vd och den nya styrelseordföranden är optimister. Det ingår i deras jobb.
Mitt jobb är att kritiskt granska.
Och min slutsats är att oavsett vilken som tillträder som VD för Östersundshem så står hen inför ett enormt arbete med att få bolaget på fötter.
Och jag skulle bli oerhört överraskad om bolaget visar vinst redan i år eller nästa år.
I ett privat företag är jag övertygad om att detta aldrig hade kunnat gå så här långt.
Nu har det inträffat i ett kommunalt bolag.
Nu är det upp till er kommuninnevånare och inte minst hyresgästerna i Östersundshem.
Från vem tycker ni att ansvar ska utkrävas för det som skett?
Ni får ju ändå betala i slutänden!
Den 18 februari har Östersundshem styrelsemöte. Då har man förhoppningsvis summerat alla underskott så vi får svart på vitt.