En undersökning visar att sju av tio stockholmare inte klarar sig mer än en dag om viktiga samhällsfunktioner slås ut.
Många landsortsbor klarar sig däremot en vecka eller mer.
Jag har skrivit det förut, vi har byggt ett enormt känsligt samhälle byggt på en teknik som är beroende av att bla elen fungerar.
Utan el, inget internet, ingen TV, radio, mat, bränsle eller värme.
Och de myndigheter som tidigare hade lager med mat. bränsle och liknande…….nej….inte längre.
Ni förväntas alla klara er själva minst tre dagar!
Gör ni det?
Jag klarar mig nog flera veckor!