I detta fall får vi väl skylla på våra politiker………som inte verkar ha tänkt.
Sedan förra året har vi en lag, 2017:631, lag om registrering av verklig huvudman!
Som naturligtvis är ett EU-direktiv om att alla EU-länder måste ha ett sådant register.
Den innebär att alla företrädare för ekonomiska föreningar, handelsbolag, AB etc ska avge en förklaring om vilka som är verkliga huvudmän och som har inflytande över företaget eller föreningen.
Någon kontroll av att uppgifterna stämmer verkar knappast ske och vad jag förstår är fältet helt öppet att ljuga som en häst travar…….
Och jag förstår faktiskt inte grundtanken……….ja, nu skriver jag att det är talibanerna som är verklig huvudman, eller den ryska säkerhetstjänsten FSB?
Var det så man tänkte?
Så här står det i brevet som jag fick för några dagar sedan………Genom att registrera uppgifterna bidrar du till att öppenheten i samhället ökar och att du försvårar penningtvätt och finansiering av terrorism. I registret kommer exempelvis finanspolisen att kunna se vem eller vilka som står bakom ett företag och på så sätt upptäcka och motverka brott……..
Nu har jag svårt att förstå att hur öppenheten i samhället ökar av detta?
Och faktiskt också hur en av de sämst fungerande delarna av den allmänt dåligt fungerande polisen ska kunna få ut något vettigt ur detta register?
Förutom önsketänkandet att landets skumma bulvaner helt plötsligt drabbas av kärlek till sanningen så har man i den nya lagen ett inslag som ytterligare får mig att bli rent ut sagt förbannad.
Anmälan om verklig huvudman kan endast göras elektroniskt.  Det till och med står, det är obligatoriskt att anmäla elektroniskt!
Visst, bekvämt för Bolagsverket men hur tänkte man då?
En handling till en myndighet ska kunna lämnas in i vilken form som helst!
Det har varit en avgörande del i medborgarnas möjlighet att kommunicera med myndigheter.
Att sätta upp gränser som kräver mobilt bankid, dator och liknande begränsar kraftigt medborgarnas möjlighet att kommunicera med myndigheter.
Med andra ord en demokratifråga.