När de styrande regionråden Johansson, Uitto och Siwertsson inte klarar av att få ner regionens underskott är det vi som bor i regionen som får betala.
Årets beräknade underskott kostar varje länsbo ca 2000 kr.
Som företagare som ser verksamheten utifrån ser jag massor med saker som går att förändra utan att vi får sämre vård.
Vill påstå att varenda företagare ser samma sak.
Vill nog påstå att en grupp länsföretagare på ett år skulle vända Regionens underskott till ett plus om man fick gå in och styra upp verksamheten.
Det är nämligen en fråga om att ta beslut, tänka i nya banor, ändra i organisationen och inte minst kommunicera vad som behöver göras med personalen.
Med andra ord exakt det som inte sker idag i Regionen.
Istället ska man nu låna 300 miljoner.
Låna för att täcka ett löpande underskott.
Hurra.
Och att låna kostar ju ingenting………..
Trevlig Helg
Ralph Rentzsch
//
Vill du prenumerera på Jämtlands tidning, en tidning med lokala nyheter, lokala ägare och en ansvarig utgivare och ledarskribent som är brutalt uppriktig ring 072-5506601 eller klicka här