KROKOM (JT) Bisse Svensson(M) kliver av alla sina politiska uppdrag och lämnar nu Moderaterna eftersom hon känner ett utanförskap från sin egen partigrupp.
– En del av det här är självvalt, en del är inte det, säger hon.
Under bolagsstämman i juni lämnar Bitte Svensson sitt uppdrag som ordförande i Krokomsbostäder. Då lämnar hon en politisk karriär som pågått sedan 1982 som började i Östersund och nu avslutas i Krokom. Men hur framtiden ser ut vet hon inte i dag, det beror på vilken väg hon väljer. Till Moderaterna i Krokoms kommun blev hon rekryterad av Lisa Sahlin och som hon själv säger, utsedd till kronprinsessa av Lisa och Göte Swén, och vid valet 2014 fick hon 7,5 procent av personrösterna. Men då gav hon bort platsen som vice ordförande i Kommunstyrelsen och valde istället att bli ordförande i Krokomsbostäder.
– Det fanns andra kandidater som enligt mig passade bättre i rollen och jag tycker det är roligt att sitta i styrelser, säger hon.
I november i fjol blev hon petad från regionfullmäktigelistan eftersom felaktig information gavs från hennes egna Moderata representant till regionen inför valet. Denna person ska ha sagt att Bisse inte ville sitta i regionen utan bara ta kommunala uppdrag vilket inte var sant. Det sista året har varit tungt tycker hon.
– Jag har upplevt ett utanförskap i min egna grupp. Utfrysningen började när jag blev petad från uppdrag i regionen. Men jag har klarat av det, tack vare den styrka jag fått av positiv feedback och stöttning från personal, tjänstemän och andra partier.
En av örfilarna som hon fått var vid Moderaterna årsmöte i Krokoms kommun i mars då hon var menad att bli andranamn på listan men hamnade på en tredjeplats.
– Jag sa inget, men det var en tydlig markering. Men det är min egen grupp som placerat mig utanför.
Vuxenmobbning är det ord hon använder när hon beskriver hur känslan varit att inte få inbjudan till middagar innan möten, vid sammankomster har det varit tydligt att de andra i Moderatgruppen träffats innan, utan att Bisse blivit medbjuden. Men allt har varit väldigt subtilt. Inför valet i år var Bisse tydlig med att det fanns en post som hon absolut ville ha kvar, ordförandeskapet i Krokomsbostäder.
– Jag och VD:n jobbar så bra ihop, bolaget går bra och vi gör några miljoner i vinst där vi satsat allt på underhåll eftersom vi inte har några vakanser och ränteläget är gynnsamt. Vi har sjösatt så många projekt som jag verkligen ville vara med och avsluta.
Moderaterna hade bestämt innan valet att för att bli nomineringsbar till poster skulle man delta aktivt i hela valprocessen. Därför var det förvånande för Bisse att höra att det fanns ytterligare en kandidat till posten.
Tisdag förra veckan hade Moderaterna en träff där man skulle rösta på de nominerade till posterna. Bisse kunde inte vara med eftersom hon sedan ett halvår tillbaka var bokad på ett arvoderat uppdrag med avtackningar av avgående ledamöter i Regionfullmäktige. När hon dagen efter fick samtal från gruppledare Björn Hammarberg där han berättade att lotten hade fått avgöra omröstningen där det blev 2–2 som slutresultat. Hennes motkandidat var Bengt Olofsson och han vann lottningen och ordförandeposten. Hade Bisse kunnat vara med på mötet hade hon kunnat lägga rösten på sig själv.
– Han har inte varit med i valrörelsen som helt ny medlem har han nog inte haft vare sig chansen eller ambitionen, gissar jag. Och eftersom alla i gruppen har hört mig säga att det enda jag begärde var att få ha kvar mitt uppdrag i Krokomsbostäder så blev det här en tydlig signal om att de inte vill ha mig med. Jag kan inte sitta i en fullmäktigegrupp som sticker kniven i ryggen.
– Jag är en kvinna som är stark och omtyckt. Jag kommer fram, alltså måste jag bort. Det känns konstigt att det är mina egna som gör så här men vill de inte ha mig vill inte jag vara med, därför lämnar jag gruppen nu. Men jag mister ett uppdrag som jag älskar, säger hon.
Björn Hammarberg som är gruppledare för Moderaterna i Krokoms kommun menar att de hade två goda kandidater till ordförandeskapet och att han beklagar att konsekvensen blir att de mister Bisse.
– Hon har gjort ett bra och gediget arbete för Moderaterna i Krokoms kommun men vi vill vara en vital grupp som tänker nytt och då har vi inte råd att premiera lång och trogen tjänst, utan den som är mest kompetent, säger Björn Hammarberg.
Att Bisse känt ett utanförskap i sin partigrupp ser han som ett misslyckande.
– En grupp som inte fungerar tillsammans är ett misslyckande. Det är jättetråkigt att hon upplever det så här, säger han.
TEXT OCH BILD
SUSANNE KVARLÖF
Lokala nyheter hittar du alltid i Jämtlands tidning
[vfb id=1]