Daterat med nytt regemente i Östersund

Regeringen vill förlägga ett regemente till Östersund.
Ett infanteriregemente som ska ägna sig åt att utbilda lokalförsvarsskyttebataljoner.
Noterar jublet hos de flesta lokalpolitiker.
Och då undrar jag hur de tänker.
Redan på garnisonstiden ifrågasatte jag varför politikerna ägnade en stor del av sin tid åt att försöka rädda den militära närvaron i Östersund.
Och tiden gav mig rätt.
De flesta trodde att Östersund skulle sjunka med i misär när garnisonen med alla arbetsplatser försvann.
Istället blev det tvärtom.
Kommunen utvecklades explosionsartat, inte minst för att många välutbildade officerare valde att stanna i kommunen.
Dessa gick istället in i det privata näringslivet som fick en kompetensinjektion.
Under några år har man marknadsfört kommunen som ett nav med universitet, spännande företag som utvecklas och med närheten till fjäll och natur.
En hipsterstad i Norrland…lite mini Umeå men i inlandet.
Hur påverkas den bilden av ett regemente?
Själv är jag aldrig förvånad längre över hur våra politiker och militärer aldrig lär sig.
Men det beror väl på att undervisning i historia knappt existerar längre!
Tittar man på de stora krigen de senaste 200 åren så har militären och politikerna alltid förberett sig för det förra kriget.
Inte för nästa krig!
Och att plantera ett infanteriregemente i Östersund år 2020 är just att planera för förra kriget.
1940 var en militär garnison i Östersund strategiskt placerad. Liksom 1985!
Idag? Njet……
Ska Östersund ha någon återupptagen militär verksamhet till nytta för vårt land är det väl snarast en ny flygflottilj med basförsvar.
Det skulle fylla de luckor som vårt utglesade flygvapen har.
Behärskar man inte luftrummet är trupper på marken lätta mål.
När det gäller marktrupp torde vårt hemvärn vara helt tillräckligt.
Ett infanteriregementes nytta idag är väl närmast att se utifrån regionalpolitiska arbetsmarknadsskäl.
Lägg infanteriregementet i Sollefteå. En ort som gått kräftgång sedan den militära närvaron försvann. Då kanske det också finns underlag för att återstarta sjukhuset med BB?
Sollefteå behöver ett regemente. Inte Östersund!
Men om man framhärdar med att lägga pengar på att etablera förra generationens militära enheter till Östersund så varför inte ta det hela ett steg till?
Etablera förrförra generationens militära enhet!!!
Ett kavalleriregemente! Jämtlands Dragoner.
Då kan vi mota ryssen med dragna sablar och i galopp!
Varför inte en beriden musikår? Då har vi i alla fall något vi kan skicka fram i olika sammanhang för att uppträda och representera länet!
RALPH RENTZSCH
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna ledare och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)