Så är det då dags för löneutbetalning igen. Tiden går. Snart är det augusti.
Det börjar bli mörkt på kvällarna!
Och vintern som var extrem med all snö ersattes av en extrem varm sommar med allt det fört med sig!
Och värmen ska fortsätta juli ut?