Patienter med lindrigare syndrom vårdas i modulerna

ÖSTERSUND (JT) Modulerna utanför Östersunds sjukhus är i drift. Där vårdas Coronapatienter med lindrigare symptom.
– Just nu har vi nio patienter, säger Christine Jonsson som är enhetschef på akutmottagningen på sjukhuset i Östersund
När Jämtlands Tidning når Christine Jonsson har lite drygt 2200 personer blivit provtagna för Covid-19 i länet. 105 har testats positivt. Nio stycken är under sjukhusvård och två stycken ligger inne på intensiven.
De nio som får sjukhusvård får inte det inne i sjukhusets lokaler, av rädsla för smittspridning. Istället använder man sig av baracker som har satts upp utanför akutmottagningen.
– Det är patienter som är mer lindrigt sjuka, men där vi ändå har gjort bedömningen att de inte ska åka hem, säger Christine Jonsson.
Barackerna fungerar som en alternativ akutmottagning, vilket innebär att du inte har patienter som ligger över natten.
–  Vi räknar med att vi ska få en ökning av antalet smittade personer, det är därför vi har byggt ut akutmottagningen med de här modulerna.

Just nu vårdas nio patienter för Covid-19 i moduler som har satts upp utanför akutmottagningen. “Det är patienter som är mer lindrigt sjuka, men där vi ändå har gjort bedömningen att de kan åka hem”, säger Christine Jonsson, enhetschef på akuten.

Bemanningen av modulerna varierar.
– Det måste vi styra utifrån hur flödet ser ut. Påsken innebär att vi måste planera eftersom vi räknar med att flödet av patienter ska öka.
Innan en patient får komma in på akutmottagningen sker en undersökning för att undvika smittspridning.
– Vi måste veta att det inte går in folk med Covid-19 och smittar friska patienter i väntrummet, säger Christine Jonsson.
Sjukvårdspersonalen på akuten fick i förra veckan tillskott på skyddsutrustning i form av skyddsmasker från bland annat Räddningstjänsten.
Har ni skyddsutrustning så det räcker nu?
– Det styrs centralt och där ska inte jag uttala mig. Men jag kan säga att det finns en rädsla för en brist på skyddsutrustning, det gör det.
SIMON GUNNHOLT
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)