Kommunens inspektör har polisanmält verksamheten

VALSJÖBYN (JT) Den kulturmärkta fäbodvallen Myhrbodarna, som är Krokoms kommuns enda fäbod i drift, är hotad och riskerar att stängas. Detta sedan en av kommunens livsmedelsinspektörer Jessica Malander lagt ett tjänsteutlåtande till politikerna i miljö- och byggnadsnämnden där hon föreslår en stängning. 

Enligt uppgifter från företrädare för Myhrbodarna har Jessica Malander polisanmält verksamheten och fäbodbrukaren, vilket framkom under ett möte den 11 september, förra veckan, som företrädare för Myhrbodarna bjudit in kommunen till. 

– Det är väldigt olyckligt att en livsmedelsinspektör går så fort fram och utan dialog med oss yrkar för stängning av fäboden och dessutom gjort en polisanmälan. En livsmedelsinspektör som inte har besökt fäboden, säger Per Nilsson som är ombud för Myhrbodarna, expert på livsmedelsfrågor och tidigare livsmedelsinspektör.  

Myhrbodarna är en av få fäbodar i Sverige som brukas på samma sätt som det gjorts i över 100 år. Den är en av kommunens mest besökta turistmål. Länsstyrelsen beslutade i början av 2000-talet att K-märka fäbodvallen och byggnadsminnesförklara området. Skogarna där tamdjur betat fritt i över 100 år har högt naturvärde och ingår numera i ett Natura- 2000-område.

Kommunens nya livsmedelsinspektör hävdar att fäbodbrukaren ska fylla i en anmälan om ny registrering för livsmedelshantering. Något som företrädare för Myhrbodarna anser är ett absurt krav på en verksamhet som är ett kulturarv och som har stort kulturhistoriskt värde.

– Myhrbodarna har drivits i 51 år av samma brukare, utan klagomål och kommunen har redan kännedom om verksamheten. Bland annat marknadsför de fäboden på den egna hemsidan under ”se och göra” och ”äta.” Nu har vi gått vidare i dialogen med tjänstemän och politiker och jag ser att vi har goda förutsättningar att lösa det här på ett bra sätt för både kommunen och Myhrbodarna, säger Per Nilsson. 

Då fäbodvallen är K-märkt kan den inte moderniseras, för dagens krav för modern livsmedelshantering. 

På Myhrbodarna används kallkälla och vedeldat kokhus för framställning av traditionell fäbodmat. Fäbodvallen saknar el. 

Krokoms kommun politiker beslutade på nämndens sammanträde den 12 september att bordlägga tjänstemannens förslag om en stängning och skjuta ärendet vidare till nästa möte som är den 16 oktober.

– Vi för en dialog med kommunen för en lösning som fungerar för fäbodbruk så verksamheten kan fortsätta vara i drift, avslutar Per Nilsson. 

LOTTE MJÖBERG