Får i min hand ett pressmeddelande från Länstrafiken……..
Rubriken är Bussresenärer litar på Länstrafiken………
Sedan skriver man att bussen kommer i tid och resenärerna känner sig trygga att åka med Länstrafiken.
Men sedan kommer vi till det hårda kalla siffermaterialet, 61 procent anser att bussen kommer i tid och 72 procent känner sig trygga…..
Med andra ord, vi vänder på kuttingen……..
Det glädjestrålande utskicket betyder faktiskt att 39 procent av resenärerna tycker inte att bussarna kommer i tid och hela 28 procent är otrygga när de åker med Länstrafiken……
Det är ju siffror som skulle skicka chockvågor genom vilket företag som helst som transporterar människor………
Men inte hos Länstrafiken i Jämtland……..
Här är det något positivt!
Nu lyfter man sina egna siffror eftersom rikssiffrorna är sämre, 46 respektive 66 procent………….
Och så vill jag inte missa chansen att citera VD:n för Länstrafiken……….–Vi har stora förutsättningar för att öka antalet jobbpendlare eftersom vår kollektivtrafik erbjuder det en pendlare söker: punktlighet, trygghet, tid över till annat och stressminimering, säger Per-David Wennberg.
Jaha?
Jag tror knappast jag är ensam om att konstatera att anledningen till att jag inte använder bussen för att pendla är att det helt enkelt inte går……..
Bussarna går inte så det går kombinera med arbetstiderna…….
Så mycket för den stressminimeringen………..