JÄRPEN (JT) Under vårvintern har Åre kommuns fyra brandkårer i Storlien, Åre, Järpen och Hallen räddat materiella värden för cirka en halv miljard kronor. Det som kunde blivit katastrofala bränder i stora byggnadskomplex stoppades genom tidig upptäckt och snabb insats, vilket är en produkt av räddningstjänsten långsiktiga strategi. Ingen människa kom heller till skada.
Callis Blom är räddningschef i Åre kommun. Han berättar om vårvinterns bränder. Mitt under påsken gick storlarm då det brann i Le Ski Lodge, som är gamla järnvägshotellet i Storlien. Numera används det som restaurang, nattklubb och vandrarhem och bara 20 meter därifrån ligger en av länets största livsmedelshallar, Coop Extra, plus en mängd andra fastigheter. Blom, som var insatsledare den dagen, kallade in brandkårer från Storlien, Norge och Åre men brandkåren från Storlien, som var snabbt på plats, kunde på 20 minuter slå ner branden som var lokaliserad runt skorstenen. När de andra nådde fram var det redan släckt.
–Tidig upptäckt och snabb insats är grundläggande och hade branden spridit sig och fått fäste i grannfastigheterna hade det blivit en jättebrand med förödande konsekvenser för Storlien som samhälle och även för järnvägen där troligen delar av infrastrukturen brunnit sönder, säger Callis Blom, som anser att det är brandmännen som ska ta åt sig äran för ett bra jobb.
Lika lyckosamma insatser har gjorts vid flera bränder under vårvintern. På Gästhuset i Åre, Åregården och Attacus Mekan i Mattmar. Bara för någon vecka sedan brann det i en lägenhet i Mörsil, men där kunde en lokal styrkeledare, som har egen brandbil hemma, åka direkt till platsen som första insatsperson och kasta in en släckningsgranat vilken hjälpte till att kväva elden innan huvudstyrkan kom. Likaså brann Gärdsta gamla skola, som numera används som bostad, café och gym, en natt i början av denna vecka men även där kunde en snabb insats få stopp på branden. Ingen kom till skada. Totalt beräknas värden för cirka en halv miljard kronor ha räddats genom att bränderna aldrig tilläts komma igång.
Callis Blom berättar att kommunen ställer stora krav på automatlarm direktkopplat till räddningstjänsten när det gäller stora fastigheter med mycket folk, exempelvis hotell och liknande. Detta har stor betydelse för tidig upptäckt och snabb insats. Släckningsgranater används främst när det brinner i slutna rum. De kostar cirka 5000-10 000 kronor och innehåller aerosoler som på några millisekunder övergår i gasform, stabiliserar branden genom att förbruka syret och sänka temperaturen med cirka 100 grader per minut, vilket får stor betydelse för brandförloppet.
Åres räddningstjänst har också ett win-winsamarbete med Länsförsäkringsbolaget. Länsförsäkringar sponsrar med släckningsgranater när insatser görs vid bränder i fastigheter som är försäkrade hos dem. Jan Larsson jobbar på länsförsäkringsbolaget i Östersund. Han tar lägenhetsbranden i Mörsil som exempel.
– Granaten är oerhört effektiv. När brandmännen använder den som första åtgärd vid en lägenhetsbrand så är fördelen för oss att vi slipper de stora vattenskadorna. Då kan de begränsa branden till lägenheten i stället för att dränka hela huset. Det har stor betydelse för våra kunder eftersom vi premiesätter brandförsäkringen efter våra skadekostnader.
TEXT OCH BILD
HÅKAN TORESSON