GÄLLÖ (JT) I samtliga länets kommuner finns det en företagarförening vars uppgift är att erbjuda etablerade företag stöd för att underlätta sin verksamhet. I Bräcke vill man nu ha fler medlemmar för att kunna bli en starkare påtryckningsgrupp.
I Bräcke kommun är ca 10% av de 600 företagen anslutna till företagarföreningen.
–Verksamheten vilar på tre ben som bygger på medlemmarnas nätverkande, skapa förmåner i form av rabatter och bra försäkringar samt att skapa opinion hos politikerna på kommunal nivå och på riksplanet, säger ordföranden Elizabeth Persson. Nätverkande är en viktig del där företagare lär känna varandra och därmed kan göra affärer på ett smidigare sätt. Även utanför länet kan nätverkande få effekt, jag själv gör t.ex. affärer även i Västernorrland, säger hon
Det finns en missuppfattning bland en del företagare att de måste kunna leva på företagets verksamhet för att vara med i företagarföreningen. Många företagare är s.k. kombinatörer som är anställda och driver företag vid sidan om. Har de bara en F-skattsedel är de välkomna.
Föreningen har också ett nära samarbete med nyföretagarcentrum och kommunen.
–På nyföretagarcentrums träffar ger vi information om vår verksamhet till nyetablerade företag då det är mycket sätta sig in i som nybliven företagare. Vidare är vi med på kommunens näringslivsmöten fyra gånger om året där vi får framföra synpunkter på vad de kan göra för att underlätta företagande. Infrastrukturen med långa avstånd kan vi inte göra något åt, men att påverka tidtabeller, busslinjer och vägnätes standard är frågor som är ständigt aktuella.
–Även om viss basal service som affärer, bensinmackar, banker och skolor lägger ner, så jobbar vi hårt för att det ska vara kul och möjligt att driva företag på landsbygden, vilket många också lever upp till, säger Elizabeth.
På frågan om hur bildandet av storregion norrland kan komma att påverka företagandet avstår Elizabeth att svara med hänvisning att frågan ej diskuterats bland medlemmarna.
//
Vill du också prenumerera på Jämtlands tidning, en tidning med lokala nyheter och lokala ägare kicka här