YTTEROCKE (JT) Boksläpp vid världs ände. Något så ovanligt som en presentation av en rykande färsk bok där de drygt 300 sidorna knappt hunnit torka gick nyligen av stapeln i Ytterocke – byn vid världs ände.
Boken är en historisk faktabok om Ytterocke, utgiven på Jengels förlag i Östersund. Det är bokens författare Kjell Arnlo, Arne Wall och Monica Pettersson, som i åtta år grävt på djupet i sin hembygds historia ända tillbaka till 1400/1500 – talet.
En sexton kapitel lång odyssé bland gårdar, gods, bygder och folk där man bland annat avhandlar fiskets betydelse, mathållning, älgdrag, kyrkovägen, kyrkoräkning, bänklängder, döboken, fäbodar och torpkontrakt. Ett kapitel handlar om sågar. Vidare ett kapitel om bykassan, broar, skolor och en linbana. Personer, teknik, Hästön och gamla namn får var sitt kapitel och ett kapitel är döpt till ”litte ta våndera,” som väcker nyfikenhet. Under en period tog Kjell och Arne Arkiv Digital till hjälp. Det är en webbapplikation som visar scannade kyrkböcker, domböcker och mycket annat.
-En ny värld av information öppnades och vi kunde till och med få information om den stora branden 1829, uppger författarna.
-Men från början var det aldrig meningen att det skulle bli en bok. Vi började forska i gamla protokoll, kassaböcker, handskrivna kvitton på inköp av järnspik, gamla redskap med spännande inristningar och mycket annat bara för att det var så oerhört intressant och roligt och vi fick god hjälp av hela bygden. Det var först långt senare vi bestämde oss för att samla allt i en bok, berättar Kjell Arnlo och Arne Wall under boksläppet, som hölls i det gamla fjöset på Arnes hemgård i Ytterocke.

Monica hade fullt upp med att sälja boken. Här signerar hon den åt Eva Attleström från Hallen.

Ett fjös, som renoverats för att tjäna som samlings- och utställningslokal och under hela boksläppsdagen var det en strid ström av besökare där många köpte och fick boken signerad av Monica Pettersson, som hade fullt upp.
-Ett riktigt genombrott i forskandet blev det när Kerstin Söderberg, som är nästan hundra år, hittade en låda under en vindsröjning i gammelhuset. Lådan var smockfull med dokument och det är i mångt och mycket de dokumenten som utgör grunderna till flera kapitel i boken. Vi hade aldrig kommit så långt om inte Kerstin hittat lådan. Den hänger säkert ihop med att P-O Söderberg, en äldre släkting till Kerstin, hade varit byålderman och samlat på dokumenten som hamnade i just den lådan, säger Kjell.
Historikern Erik Arthur Egervärn från Hallen har korrekturläst boken och var på plats under boksläppet.
-De har lagt ner ett gediget forskningsarbete. Jämtarna är duktiga på lokal historia och den här boken fyller väl ut den rollen. Mitt ideom som historiker har alltid varit att gräva där man står och det har de i högsta grad gjort. Dels att gå igenom så mycket historiskt material och dessutom kunna överföra gammal medeltida text till modern svenska är värt en eloge, säger Egervärn.
Hur fick boken sitt namn kan en intresserad betraktare undra.
I slutet av 1800-talet körde en gårdfarihandlare vid namn Enberg omkring i västra Jämtland med ”låg häst och hög släde”, som han själv beskrev det. När han beställde stallrum och logi lade han till, ”jag stannar inte nu, jag kommer sen jag varit till världens ände.” Därmed menade han Ytterocke där vägen mycket riktigt slutade på den tiden. Den historien gav boken sitt namn.
TEXT OCH BILD
HÅKAN TORESSON