BRÄCKE (JT) Familjen Krynicki från Polen köpte hotell- och konferensanläggningen Björknäsgården för åtta år sedan. I november öppnas det åter efter omfattande renovering.

Agnieszka Krynicka driver ett familjeföretag som utvecklar fastigheter och 2011 inköptes Björknäsgården. Sedan dess har beståndet utökats med Jämtkrogen och Gimårasten medan Björknäsgården förutom enstaka event har varit stängt. Det senaste momentet i en uppdatering har bestått av snabbt bredband. När nu detta är färdigt kommer hotell- och konferensanläggningen att öppnas för gäster i november, säger Agnieszka.

Varför har Björknäsgården varit stängt i åtta år?

– Jag finansierar inte renoveringen med en kreditgräns utan genom mina egna besparingar, det är en anledning.

Så du har renoverat stället allt eftersom ekonomin tillåtit?

– Ja, men renoveringen har inte bestått av att vi har målat om väggarna, utan i att vi har gjort om värmesystemet och installerat optisk fiberkabel, som inte levererades förrän ett par månader sedan. Ett nytt dräneringssystem har installerats samt ledningar för kall- och varmvatten runt byggnaderna. Fuktskadade väggar har renoverats och delar av taket bytts ut, samt två källare grävts ut och fått bättre isolering för att skydda mot mögel.

Agnieszka tror på möjligheterna för turism i området, just eftersom det inte finns så många andra turister där. 

– En av anledningarna till att folk brukade komma till Björknäsgården och Bräcke var att området inte exploaterats kommersiellt, säger hon och menar att den situationen är likadan nu.

– Därför har balansen bevarats. Sjöarna och vattendragen är inte utfiskade och skogen är inte utjagad.

Vilken marknad kommer ni att rikta er mot?

– Det är två sektorer som vi kommer att fokusera på. En är att återskapa den konferensanläggning som alltid funnits här. För grupper i Östersunds- och Sundsvallsområdena som här kan mötas på halva vägen, på ett ställe där de kan ha konferenser med optisk fiber för 80-100 personer.

– Den andra är att arbeta med gäster under sommarsäsongen när säsongen för konferenser ligger nere och även under vinterledigheterna, med turisterna, säger Agnieszka och tillägger att hon även vill arbeta med särskilda grupper och events, som under julfirandet.

TORBJÖRN ARONSSON

Bild: Agnieszka Krynicka framför Björknäsgården. Foto: Torbjörn Aronsson