Alla som kör bil i Östersund har noterat att det numera är trafikstockningar kring de tider som de flesta börjar och slutar jobbet.
Men det förvånar mig inte ett dugg.
Förutom den genomkorkade cykel och gångbaneövergången vid Badhusparken. Där borde det vara trafikljus så man samlar upp alla cyklister och fotgängare och så att de var femte minut kan passera.
Nu kommer alla som cyklar och går och som också slutar sina jobb kl 16 i ett pärlband av gående och cyklister.
Resultat?  Bilkö upp till rondellerna vid Stora Kyrkan och inte allt för sällan vidare in på Rådhusgatan och Stuguvägen.
Men, men, men……..att ingen verkar ha lärt sig lägga sig i fil på körbanan när man ska svänga i en korsning drar ju sitt strå till stacken.
Det innebär att istället för att kunna köra vidare till höger om det svängande fordonet så blir man stående, med andra bilar stackande upp bakom sig.
Och det är lika med detta ickeblinkande. Står man och väntar på att svänga ut på en väg och den bil som ska svänga in där du står inte blinkar. Då blir du stående med en snabbt växande kö bakom dig.
Det här är några av anledningarna till att det köas på vägarna i Östersund.
Radhusparkens övergång lär det väl inte gå att göra så mycket åt.
Men blinka och låga sig rätt i fil kan vi väl alla?
Tuta och kör!