HOTING/BACKE (JT) Förslag har nu lagts i barn- kultur- och utbildningsförvaltningen om att biblioteket i Hoting ska läggas ned hösten 2019, biblioteket i Backe ska försvinna 2020.
– Jag är svenskalärare och jag är djupt besviken, säger Lena Andersson.
– Att utlåningen sjunkit i Backe måste hänga ihop med att klasserna 1 – 4 går i skola i Rossön.
Vi har inte fått någon information, det är mycket dåligt skött. Nu läggs ansvaret över på skolan, vars budget är begränsad. Det är bara att glömma att t ex kunna skaffa in nyutkomna böcker. Hur förklarar kommunen detta med alla läsfrämjande åtgärder och läslyft på skolan, säger hon.
Knappt har det blivit lugnt i Hoting med f d Folkets Hus som blev ett Föreningshus förrän det är dags igen för nya protestlistor.
– Det är så konstigt. Informationen är urdålig om vad som är på gång, tycker Hervor Dahlén.
– Sedan biblioteket flyttade till skolan så vet inte folk ens om att det finns ett bibliotek. Vi har efter stödet till Bygdens intresseförening närt en förhoppning om att det skulle bli en mycket bättre lösning med bibliotek och bykontor i Föreningshuset. Tanken var att bibliotekarien skulle kunna vara allmänheten till hjälp där, inte bara med utlåning utan med allmänna upplysningar, säger Hervor Dahlén.
I den utredning som förvaltningschefen Lars Thorin presenterat och som nämnden beslutat om försvinner alltså filialerna i Hoting och Backe. Ingen besparing görs på personal som flyttas till huvudbiblioteket i Strömsund för att kunna förstärka där och förstärka kring bokbilens utökade turlista. 230 000 kr kan sparas på hyror och städ, sägs det. Här är det de hårda värdena som räknas.
– Är det lika villkor när de här biblioteken försvinner och de bara finns i Gäddede, Hammerdal och Strömsund, undrar Lena Andersson.
– Det har ingenting med ekonomin att göra, men vi vill förnya och tänka nytt, framför allt för våra barn, säger nämndens ordförande Lena Johansson-
– Det kan bli väldigt spännande, vem vet. Det här kan bli något nytt som lyfter biblioteksverksamheten. Utlåningen har minskat. Barnen idag använder surfplatta eller telefon, vi lever i en ny tid. Tanken är att den nya bokbilen ska användas och det kan bli roligt för barnen. Det är ett försök som ska utvärderas, säger Lena Johansson.
Bibliotekschefen Britt-Inger Roos befinner sig utomlands och avböjer för tillfället att diskutera biblioteksnedläggningen.
Nu laddar både Hoting och Backe med argument för att behålla biblioteksfilialerna, protester är inledda. JT följer frågan.
TEXT OCH FOTO: INGER KRAFT ETZLER
Bildtext
Strömsund lägger ned biblioteken i Hoting och Backe. Kvar blir biblioteken i Hammerdal, Gäddede och Strömsund