FANBYN(JT) Vid en första anblick ser det ut som grushögar i en salig röra, men bakom ligger både planering, markberedning och grävarbete. Aktivitetsparken i Fanbyn är nu klar med sin första del.
Det är Sundsjö Västrabygdegårdsförening (SVBF) har beviljats pengar från allmänna arvsfonden för att anlägga aktivitetparken i Fanbyn. Projektet löper till 2018 och etapp 1 har inletts med att bygga en cykelbana och en låg skateboardramp. Anläggningen byggs på en bit av byns centralt placerade fotbollsplan.
–Idén föddes då planerna att lägga ned Fjällsta skola kom på tal samtidigt som byns barn ville få något meningsfullt att göra på fritiden, säger Karin Gydemo Granlöf ordförande i SVBF. Barnen har själva fått rita och teckna förslag på vad parken ska innehålla. Ca. 45 barn är berörda och hälften har bidragit med förslag.
–En viktig utgångspunkt i projektet var att skapa en framtidstro för barnen när Bräcke kommuns beslut om nedläggning av Fjällsta skola blev en realitet, säger Karin. Vi har tittat på andra anläggningar i Bräcke, Åre och Sundsvall och tar hjälp av Ulf Olofsson från Åre som är proffessionell parkbyggare.
Nästa steg är att bygga en skateboardramp där barnen också kommer bli engagerade med att hjälpa till med att snickra och bygga. Cykelbanan är en sk. pumptrack, vilket är terrängvågor där man trycker sig ner i vågbotten för att ta sig över kullen utan att behöva trampa. På vintern kan banan användas som skidlek.
–I etapp 2 planeras en hinderbana, utegym med styrketräning och en grillplats så föräldrarna även kan gymma och grilla. Vi hoppas även att genomföra olika arrangemang i miniformat, säger Karin. Vi kommer också se över möjligheten att köpa in cyklar för lån, så att alla ska ha en möjlighet att använda parken, avslutar hon
En namntävling är utlyst för att döpa anläggningen och är i skrivande stund inte avgjord.
//
Vill du prenumerera på Jämtlands tidning, en tidning med lokala nyheter och lokala ägare ring 072-5506604 eller kicka här