Fem fiskar har lekt i år

STRÖMSUND (JT) Bågedeöringen var länge ett begrepp för sportfiskarna. Inte bara i Sverige utan även internationellt. Men nu tyder allt på Bågedeöringen i praktiken är utrotad. Mycket få fiskar har företagit sin vandring genom forsen i år.
Hitintills i år har fem öringar vandrat upp och två ned. Det är så få att de får svårt att träffas och leka.
Sju fiskar har passerat totalt inkluderande två regnbågar.
Med andra ord så kan man fastslå att Bågedeöringen är i nästan utrotad.
Om inga drastiska åtgärder vidtas för att förbättra situationen.
En elektronisk fiskräknare finns på plats som både mäter och räknar antalet passerande fiskar.
– Fiskräknaren fungerar som den ska, säger Stefan Kläppe, teknisk chef vid Fiskevårdsteknik som tolkar resultatet.
Antalet fiskar kan jämföras med Billstaån vid Näkten där 401 öringar vandrat upp under samma tid.
Bågedeströmmen var tidigare ett rinnande vattendrag till Ströms Vattudal och det var gott om stora öringar.  Då fanns det plats att leka i forsen. Den stora skurken för förändringen är att livsmiljöerna för öringen har förändrats när det bildats dammar ovanför kraftverket. Vid bygget av Bågede kraftverk fick Fågelbergets FVO återbäring med sk bygdemedel, vattenregleringsmedel. Ironiskt nog används nu en del av återbäringen till att utreda vad som hänt med fiskebeståndet bl a med en den avancerade fiskräknaren som är i gång sedan fem år tillbaka.
– Variationer förekommer mellan åren, men just i år är det väldigt lite fisk som passerar. Det är svåra frågor att ta tag i. Anledningen till att fisken minskat beror på kraftverksbygget och att det bildats dammar. Att förändra detta kostar mycket pengar. Vi arbetar med en miljöutredning sedan fyra månader tillbaka och den ska vara klar inom kort. Analysen får visa vilka åtgärder som kan vidtas, säger Stefan Kläppe.
Fiskräknaren är placerad i den övre delen av fiskvägen vid dammbyggnaden vid Bågede kraftverk.
Räknaren är utrustad med en videokamera som mäter all fisk som passerar och spelar in videofilm.
Resultatet är alltså ett fåtal öringar hittills i år.
– Förr kom det folk från hela världen hit. Det var t o m amerikaner här för att fiska. Scoutrörelsens grundare Baden-Powell har också fiskat här. Det är väldigt väldigt få fiskar som fångas uppströms nu, berättar Per Enar Åberg i Fågelberget.
– Det var när kraftverket byggdes som problemen började. I starten var det hyfsat med vandringen, men när det dämdes uppströms blev det sämre, säger han.
Lekplatserna försvann och fisken tappade intresset att leka där. Bågedeforsens lekplatser blev mer eller mindre utslagna helt enkelt. Fiskevårdsområdet har försökt komma tillrätta med problemen och väntar med stort intresse på utredningen från Fiskevårdsteknik.
TEXT: INGER KRAFT ETZLER