KROKOM(JT) Ett nytt politiskt parti startar nu i Krokom under namnet, Jämtlands Väl Krokom.
Målet är att finnas med i kommunalvalet 2018. Partiet blir ett systerparti till Västjämtlands Väl som är verksamt i Åre kommun sedan 2010. Det är Eva-Lena Blom och Niclas Höglund, båda tidigare engagerade i Centerpartiet, som tagit initiativet. Eva-Lena anser att såväl majoriteten som oppositionen är alltför passiva när det gäller att utveckla kommunen.
– Det finns betydligt mer att göra för att få hela kommunen att leva. Vi vill jobba med fokus på utvecklingsbygder och inte avvecklingsbygder. Vi vill också ha en mer aktiv och folknära politik, inte den passiva som råder idag. Det märks att vårt engagemang uppmärksammats genom att många hört av sig, känner sig lyssnade på och gillar tanken på ett nytt oberoende parti de kan ansluta sig till, säger Eva-Lena.
Eva-Lena anser dessutom att kommunpolitiken måste bli mer proaktiv och hitta lösningar som driver framåt om den ska kunna gå i takt med övrig samhällsutveckling.
Niclas Höglund anser att politiken förvaltar för mycket och utvecklar för lite. Därför kommer det nya partiet att besöka många av Krokoms byar och orter för att tillsammans med lokalt engagerade jobba fram konkreta framtidssatsningar för alla bygder som ett vallöfte inför kommande val och för genomförande under nästa mandatperiod.
– Vi har tittat på hur Västjämtlands Väl i Åre kommun jobbar. Vi gillar det konstruktiva och aktiva sätt de tydligt praktiserar sin politik på genom att driva folknära vardagsfrågor där man känner igen sig och kan se resultat, säger Niclas Höglund.
Maria Stendotter är en av initiativtagarna och ordförande i Västjämtlands väl. Hon säger sig vara glad men inte överraskad över det nya och första systerpartiet till VV.
– Vi har flera gånger fått förfrågningar om liknande initiativ från andra kommuner vilket onekligen visar att det finns många som går i samma tankar utifrån frustrationen att de etablerade partierna är alltför passiva i samhällsutvecklingen. Dock är det en tuff satsning att ge sig in i att starta ett nytt lokalt parti. Förutom att man blir hårt ansatt av många redan etablerade förtroendevalda som inte gillar nya krafter på spelplanen så är det mycket att bygga upp med sina bara händer i början. Vi vet vad det innebär och därför lägger vi stort fokus på att hjälpa Jämtlands Väl Krokom igång på bästa sätt. Är det några som kommer klara detta bra så är det Eva-Lena och Niclas med sitt nystartade gäng. De har rätt fokus, rätt drivkraft och ett genuint intresse för att utveckla bygderna i hela Krokom.
Text HÅKAN TORESSON.