Ni som läst debattinlägg från bla Mittmedias chefredaktörer såg att ett förslag man lanserar för att rädda journalistiken är att man vill ha skatteavdrag för prenumeration på dagstidning.
Jaha?
Jag, du och alla andra ska alltså få dra av prenumerationspriset från skatten.
Låter som ett sista desperat förslag från mediekoncernerna som under de goda åren försämrat produkten och maximerat vinsten för att låta pengarna rinna ner i ägarnas fickor.
Idag är det så att om någon faktiskt vill bedriva lokal journalistik och starta en lokal tidning så sker det med yttersta uppoffringar om man inte har ett stort bolag eller organisation i ryggen.
Tidningen ska byggas upp från noll. Först när den nått 1500 prenumeranter kan man ansöka om presstöd och sedan ska tidningens verksamhet och prenumerantstock mätas under minst sex månader innan beslut om stöd kan tas och utbetalning ske. Det sker då retroaktivt från när mätningen började.
Vi talar alltså i bästa fall om ett års verksamhet innan statens presstöd kommer.
Jag föreslår att om journalister bildar ett bolag för att driva lokaltidning inom ett område eller kommun så bör de få stöd under en begränsad tid för att bygga upp verksamheten. Det kan uppgå till halva lägsta presstödet under ett års tid.
Om/när satsningen lyckas ska det beviljade stödet dras från det stöd som beviljas.
Det kommer att göra det oerhört enklare för journalister att starta lokala tidningar för att bevaka närområdet. Man behöver plötsligt inte ha några miljoner i backfickan för att komma igång.
Idag beviljas stödet retroaktivt och i efterhand.
Med ovan beskrivna förslag skulle antagligen många fler lokala endagarstidningar startas. Den lokala mångfalden och journalistiken skulle öka avsevärt.
För vare sig journalistiken eller läsarintresset är dött.
Det som är dött är intresset av att läsa utslätade olokala produkter från mediekoncerner.
Ralph Rentzsch
//
Vill du prenumerera på Jämtlands tidning, en tidning med lokala nyheter, lokala ägare och en ansvarig utgivare och ledarskribent som är brutalt uppriktig ring 072-5506601 eller klicka här