RÄNNBERG (JT) Den sedan många år ökända Rännbergsbacken på E 14 strax väster om Duved är nu föremål för en omfattande ombyggnad. Trafikverket gör en storsatsning för att minska den kraftiga lutningendär många fastnat vintertid, samt räta ut den farliga 90-graderskurvan längst ner i backen. Tillräckligt många avåkningar, incidenter och olyckor har hänt genom åren för att man ska kunna låta bli att göra något.
Projektet började utredas 2014, har praktiskt pågått sedan i våras och beräknas blir klart i oktober 2019. En ombyggnad, som beräknas kosta cirka 40 miljoner kronor.
–De första utredningarna tydde på att vi skulle bygga ett stigningsfält, det vill säga ett körfält till i västlig riktning. Men när vi samrådde med ortsbefolkningen och övriga intressenter så visade det sig att det skulle ta för mycket mark i anspråk, bli för dyrt. Det var inte heller den mest optimala lösningen eftersom grundproblemet med backens lutning och 90-graderskurvan skulle kvarstå.
–Jag vet att det gått rykten om en stigningsfil, men den lösningen är sedan länge borta ur planeringen. I stället schaktar vi ner backens lutning från cirka 9 grader till 5,5. Vi går från en röd pist till en grön för att tala utförsåkning. När det gäller kurvan så gör vi en ny dragning som förlänger vägen genom skogen med en kilometer för att man ska komma mjukare och med högra fart in i backen, säger Samuel Nilsson som är Trafikverkets projektledare.
Markentreprenader AB i Östersund, har fått jobbet som huvudentreprenör. Att jobba åt Trafikverket är något bolaget är van vid. Ett av de senaste och mer kända var vid bygget av järnvägsbron över Stora Helvetet väster om Storlien. Mikael Nilsson är driftsledare.
–Vi håller just nu på att avsluta jobbet i Rännbergsbacken inför vintern med att asfaltera och sätta upp räcken efter att vi skalat ner toppen med drygt fyra höjdmeter under sommarsäsongen som gått.
–Vi räknar med att sätta upp räckena under vecka 50 och sedan gör vi uppehåll till våren då vi ska fortsätta sänka backen längst upp och fylla längst ner för att minska lutningen totalt. Däremot fortsätter vi hela vintern med markarbeten i skogen för att räta ut 90-graders kurvan. Totalt ska 100 000 kubikmeter schaktmassor flyttas, säger Mikael.
–Det betyder 10 000 lass, säger Joel Holmberg, som kör sin egen lastbil på bygget. Han driver företaget Duved traktor, trivs med att köra lastbil och skulle inte byta med någon. Att det görs något åt Rännbergsbacken anser han är på tiden.
–Det har väl aldrig hänt någon allvarlig olycka men det är nog bara en tidsfråga. Den här backen har varit ett spöke i massor av år. Ett av de största problemen är de utländska trailerdragarna som kommer hit med dåliga däck och utan kedjor. De fastnar i backen så fort det blir minsta halt, säger Joel, som ser fram emot att ombyggnaden blir klar.
Flera åkare som JT talat med hade föredragit ett stigningsfält för att få mer att gå på om någon framför kör fast men Trafikverkets projektledare Samuel Nilsson ser det inte på samma sätt.
–I den bästa av världar hade vi gjort både ett stigningsfält och skalat ner lutningen men de resurserna har vi inte och då har vi kommit fram till att det vi gör nu är den bästa lösningen, säger Nilsson.
TEXT OCH FOTO
HÅKAN TORESSON