Det finns tidningar som vill vara lokaltidningar.
Och så finns det tidningar som är det!
Ser i dagens ÖP att man har ett uppslag med rubriken ÖP skildrar vardagen – en timme i länet.
Det resulterade alltså i en bild på förstasidan, och nio på uppslaget. Minst en bild från varje kommun med bildtext.
Och så skriver man, ÖP har reportrar på plats i hela länet, under en timme på onsdagen gjorde vi nedslag på olika platser i varje kommun och skildrade verkligheten.
Välkomna till verkligheten ÖP!
Och det är väl kul att ni någon timme då och då om året har reportrar i alla kommuner i länet!
För som alla har märkt sedan länge är inte lokaljournalistik och lokal närvaro något direkt signum för länets fd lokaltidningar.
Det finns naturligtvis en anledning till att prenumeranterna röstar med fötterna.
Jämtlands Tidning som startade för exakt två år sedan närmar sig 4000 prenumeranter.
Vi är länets enda ökande tidning och en av de få i Sverige.
Den stora anledningen är att vi satsat på ett vara riktigt, riktigt lokala.
Vi har skribenter i varje kommun i länet. Alltid, inte bara någon timme då och då!
Idag kommer ett nyhets och reportagespäckat nummer av JT.
Ni som prenumererar, ha nu en riktigt trevlig läshelg!