Är det nya nu…A1 som de kallas ska redan börja användas här och där………..
En tveksam utveckling. På flera sätt. Vi utvecklar alltså superintelligenta maskiner som har förmågan att precis som människor lära sig av sina misstag och utvecklas.
Om vi ska belysa skillnaden mellan en A1 och en superintelligent människa så har människan, just det, känslor……..
En annan sak är också att ska vi nu sätta A1:or här och där ute i samhället för att styra olika funktioner.
Hur länge dröjer det innan dessa superlogiska maskiner inser att människan är den variabel på planeten som förstör mest och som är den stora troliga orsaken till att en global miljökatastrof inträffar?
Vad gör då en superlogisk superintelligent maskin? Jo, den avlägsnar naturligtvis den variabeln……..
Hmmmm, ett intressant tankesprång men de som arbetar med Artificiell intelligens är säkert medvetna om att det inte är nya dammsugare de tar fram.
Kan vi i alla fall hoppas………….
Ralph Rentzsch